Schets 1 Duizel.jpg Schets 2 Duizel.jpg
Schets 1 Duizel.jpg
Schets 2 Duizel.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING DUIZEL, De Weege/Domineespad, een kavel landbouwgrond, groot 02.27.80 HA

De Weege, 5525 KL Duizel
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per zondag 1 januari 2023
Perceeloppervlakte 22.780 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
DUIZEL, De Weege/Domineespad
Een mooie kavel goede landbouwgrond, ter grootte van 02.27.80 HA
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022 – 12.00 UUR

Indeling

ALGEMEEN:
Twee percelen goede landbouwgrond, gelegen te Duizel aan De Weege / Domineespad, ter grootte van 02.27.80 hectaren en gelegen te Bergeijk aan de Berkterbeemden, ter grootte van 05.00.80 hectaren.

KADASTRALE GEGEVENS:
Duizel, De Weege / Domineespad:
Gemeente Eersel, sectie H, nummer 1, ter grootte van 00.54.80 HA
Gemeente Eersel, sectie H, nummer 315, ter grootte van 01.73.00 HA
TOTALE PERC.OPPERVLAKTE 02.27.80 HA

Aantekening kadaster:
Het perceel te EERSEL, sectie H, nummer 315 is tweemaal belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van:
- TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem.
- Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
Opmerking:
Tennet hoogspanningsmast: vergoeding van circa € 180,= per jaar.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

Bergeijk, Berkterbeemden:
Gemeente Bergeijk, sectie I, nummer 1030, ter grootte van 05.00.80 HA
TOTALE PERC.OPPERVLAKTE 05.00.80 HA
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

BESTEMMING:
Duizel, De Weege / Domineespad:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2017” van de gemeente Eersel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 03 juli 2018, geheel in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 5.1.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming: Leiding – Hoogspanningsverbinding.
Gebiedsaanduiding: Luchtvaartverkeerzone – obstakelbeheergebieden.

Bergeijk, Berkterbeemden:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017” van de gemeente Bergeijk, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 22 januari 2020, deels onherroepelijk in werking. Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied vervallen.

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN:
Er worden geen betalingsrechten en geen productierechten overgedragen aan koper.

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT
Perceel 1: Duizel, De Weege/Domineespad:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 02.27.80 hectaren.
Het is zandgrond met een deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is ontsloten en gelegen aan een openbare verharde weg.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland (maisland).
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op 01 januari 2023.
Alle baten en lasten van het object komen voor rekening van koper met ingang van 01 januari 2023.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

Bergeijk, Berkterbeemden:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 05.00.80 hectaren.
Het perceel is ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel heeft een mooie rechthoekige vorm.
Het is grond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het is vochthoudende zwaardere grond.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland (uien).
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
De beregeningsput – zonder vergunning – gaat over naar de koper.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op 01 januari 2023.
Alle baten en lasten van het object komen voor rekening van koper met ingang van 01 januari 2023.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

LEVERING;
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk donderdag 1 december 2022 bij Van Voskuijlen & Koekkoek Notarissen, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN) te Bladel; telefoonnummer 0497 – 38 30 30; email info@notarisbladel.nl.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op 01 januari 2023.
Koper heeft het recht vóóraf het object te inspecteren.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 2 november tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: notariskantoor Van Voskuijlen & Koekkoek Notarissen, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN) te Bladel; telefoonnummer 0497 – 38 30 30; email info@notarisbladel.nl, in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving DUIZEL / BERGEIJK”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP / KOPEN
Op de hierna genoemde koop / kopen kan tot uiterlijk woensdag 2 november 2022 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Koop 1: Duizel, De Weege/Domineespad:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.27.80 hectaren, gelegen te DUIZEL aan De Weege / Domineespad. Kadastraal bekend: Gemeente EERSEL, sectie H, nummer 1, ter grootte van 00.54.80 ha en gemeente EERSEL, sectie H, nummer 315, ter grootte van 01.73.00 ha.

Koop 2: Bergeijk, Berkterbeemden:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.00.80 hectaren, gelegen te BERGEIJK aan de Berkterbeemden. Kadastraal bekend: Gemeente BERGEIJK, sectie I, nummer 1030, ter grootte van 05.00.80 ha.

Koop 3: massa van koop 1 en koop 2:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.27.80 hectaren, gelegen te DUIZEL aan De Weege / Domineespad. Kadastraal bekend: gemeente EERSEL, sectie H, nummer 1, ter grootte van 00.54.80 ha en gemeente EERSEL, sectie H, nummer 315, ter grootte van 01.73.00 ha en
een perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.00.80 hectaren, gelegen te BERGEIJK aan de Berkterbeemden. Kadastraal bekend: gemeente BERGEIJK, sectie I, nummer 1030, ter grootte van 05.00.80 ha.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80 of e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zltoadvies.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900568
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per zondag 1 januari 2023
Laatste wijziging Maandag 7 november 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 27 a 80 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Eersel H 1 Eersel H 1
Perceeloppervlakte 5.480 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Eersel H 315 Eersel H 315
Perceeloppervlakte 17.300 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart