Verkocht

Verkocht: Headyk 4, 9035 VE Dronryp

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht

Beschrijving

Melkveebedrijf, staande en gelegen aan de Headyk 4 te Dronryp, bestaande uit kop-hals-rompboerderij, Hollandse stal (schapenstal), ligboxenstal (70 GVE en 32 stuks jongvee), werktuigenberging/garage en kuilvoeropslag.

Het erf en ondergrond van de gebouwen is ca. 6.500 m2. Uitgaande van deze oppervlakte ligt er naast en achter de gebouwen ca. 5.34.95 ha weiland.
Aan de overkant van de weg ligt totaal 29.92.70 ha (kadastrale oppervlakte).

De grondsoort is kalkrijke zavelklei, op de bodemkaart aangeduid als zware zavel. De grond is geschikt voor de verbouw van akkerbouwgewassen.

Bij het bedrijf is thans 6.77.20 ha in erfpacht, welke percelen op afstand zijn gelegen. Deze percelen zijn niet bij de koop inbegrepen en indien er belangstelling voor zou zijn, zal hierover nader overleg moet worden gevoerd met de eigenaar van deze percelen.

Omgeving
Dronryp ligt in de gemeente Waadhoeke, gelegen tussen Leeuwarden en Franeker, en is een dorp met ongeveer 3.200 inwoners.

Er is een treinstation op ca. 1,5 km (spoorlijn Leeuwarden-Harlingen).
De afstand met de auto tot Leeuwarden is ca. 13 kilometer en tot Franeker ca. 10 kilometer. De afstand tot de A31 (Afsluitdijk naar Leeuwarden) is ca. 2 kilometer.

In Dronryp zijn voorzieningen aanwezig als 3 basisscholen, supermarkten en diverse verenigingen, o.a. voetbal-, gymnastiek-, tennis-, en kaatsvereniging.

Meer informatie over Dronryp vindt u op www.dronryp.nl.

De omgeving is een open landschap met voornamelijk melkveehouderij- bedrijven en ten noorden van Dronryp ook akkerbouwbedrijven.

Omschrijving gebouwen

Woongedeelte van de kop-hals-romp boerderij

Het bouwjaar van de kop-hals-romp boerderij is oorspronkelijk 1879. Door de jaren heen is de boerderij verschillende keren gerenoveerd.

De indeling is als volgt: hal/gang, keukenkamer, kelder (voormalige molkenkelder), woonkamer en bijkeuken. In de kop van de boerderij is een 2e woning gesitueerd met o.a. keuken, woonkamer, douche en WC. Dit gedeelte is via een aparte ingang buitenom bereikbaar.
Op de verdieping zijn in totaal 5 slaapkamers.

Het woongedeelte is opgebouwd uit steensmuren, pannendak met houten dakbeschot, houten vloeren, deels thermopane en deels enkele beglazing.

De woning wordt verwarmd d.m.v. gaskachels en de warmwatervoorziening is middels boilers (huur).

De nutsvoorzieningen zijn gas, water, elektrisch (3x35 Ampère) en riolering.
Er is glasvezel aangevraagd.

Schuurgedeelte van de kop-hals-rompboerderij
Bouwjaar: 1965
Afmetingen: ca. 20 x 10 meter
Gebruik: jongveestalling (strohokken), schapen en opslag.
Bouwaard: spouwmuren, houten bintwerk, gelijmde spanten en stenozolder.

Aangebouwde Hollandse stal
Bouwjaar: 1977
Afmetingen: ca. 18 x 12 meter.
Gebruik: schapenstal en stalling werktuigen.
Bouwaard: spouwmuren, stalen spanten, geïsoleerd dak met asbest platen gedekt.

Ligboxenstal:
Bouwjaar: 1992
Type: 2+1 rijige stal (U-opstelling) met roostervloer en mestkelder.
Afmetingen: ca. 40 x 22 meter
Capaciteit: 70 ligboxen voor grootvee en 32 ligboxen voor jongvee
Mestkelders: ca. 1.250 m3 van gestort beton. De stal is geheel onderkelderd. Onder het tanklokaal is
een kelder voor opslag van afvalwater.
Bouwaard: houten (gelijmde) spanten, wanden van betonelementen, topgevels van damwand, dak
gedekt met asbestvrije golfplaten.
Interieur: R-boxen, 1 rij zelfsluitend voerhek met nieuwe palen, 1 rij open voerhek, 2
krachtvoerboxen.

Melkstal: 2x5 visgraat (Westfalia), met automatische afname en melkmeting.

Tanklokaal: Hier bevindt zich de 5.200 liter melkkoeltank (ca. 2000).
De koelmotor is ca. 4 jaar oud.

Loods/garage
De losse loods heeft inpandig een dubbele garage en er is plaats voor ca. 12 stuks jongvee.
Bouwaard: stalen spanten, asbest dakplaten en gevels deels uit steen opgetrokken en deels asbest beplating.

Kuilvoeropslag
Type: 2 sleufsilo’s
Afmetingen: ca. 21 x 9 meter en ca. 20 x 6 meter. De wandhoogten zijn ca. 1,00 meter.
Bouwaard: beton

Silo's
Er zijn 2 krachtvoersilo’s van 14 ton, 1 silo van 8 ton en een kunstmestsilo van 10 ton.

Landerijen
Oppervlakte: Uitgaande van 0.65.00 hectare erf/ondergrond gebouwen, is er 35.27.65 hectare land bij
de boerderij (kadastrale maat).
De gemeten maat is ca. 33,37 ha.

Verkaveling en
ontsluiting: Bij de gebouwen ligt 5.34.95 ha. Aan de overkant van de weg ligt een aaneengesloten
kavel met een totale oppervlakte van 29.92.70 ha.

Grondsoort: De grondsoort is kalkrijke zavel klei met een goede humus teeltaarde. De grond is
akkerbouwwaardig.

Drainage: De gehele kavel is gedraineerd; ongeveer de helft van ca. 8 jaar oud en de andere helft
ouder dan 20 jaar.

Bestemmingsplan
Van toepassing is het Bestemmingsplan Menaldumadeel d.d. 25 september 2007, thans gemeente Waadhoeke.
De enkelbestemming is “Landelijk Gebied”.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de gemeente, of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Activiteitenbesluit en Nb-vergunning
Op het bedrijf is een Hinderwetvergunning aanwezig van 1992 (bouw ligboxenstal). Er zijn toen 70 stuks melkkoeien, 45 stuks jongvee en 150 schapen vergund.

Er is een Nb-vergunning in aanvraag.

Zuivelfabriek
Thans wordt de melk geleverd aan Friesland Campina.

Fosfaatrechten
Er zijn 3.029 kg fosfaatrechten.

De fosfaatrechten zijn in beginsel niet bij de koop inbegrepen, maar kunnen desgewenst wel worden overgenomen.

Betalingsrechten
Het aantal betalingsrechten op de gemeten maat is 33,37 stuks.

De betalingsrechten zijn bij de koop inbegrepen.

Vee en machines
Het bedrijf wordt inclusief vee en machines aangeboden.

Jachtrecht: het jachtrecht is verhuurd.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68040/23526
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 25 juni 2021
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart