1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 5.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
Nieuw in verkoop

Te koop: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: drie (3) percelen landbouwgrond. Inschrijven is mogelijk t/m 10 september 2024 tot 12.00 uur

Krampvenseweg, 5087 TT Diessen
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per donderdag 24 oktober 2024
Perceeloppervlakte 80.830 m²
Status Nieuw in verkoop

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: drie (3) percelen landbouwgrond, ter grootte van ca. 02.30.00 ha, 04.40.40 ha en 01.37.90 ha.
Diverse koopindelingen. Inschrijven is mogelijk t/m dinsdag 10 september 2024 tot 12.00 uur

Indeling

ALGEMEEN:
De percelen zijn gelegen te DIESSEN tussen de Heistraat en de Krampvenseweg en aan de Krampvenseweg.
Het betreft drie mooie percelen landbouwgrond, ter grootte van circa 02.30.00 hectaren, 04.40.40 hectaren en 01.37.90 hectaren.
Totale perceeloppervlakte bedraagt 08.08.30 hectaren.

KADASTRALE GEGEVENS:
VELDKAVEL 1: tussen de Heistraat en Krampvenseweg te Diessen:
Gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 943 gedeeltelijk, ter grootte van circa 02.30.00 ha
(Betreft het achterste gedeelte – zuidkant van de huiskavel Westelbeersedijk 2 te Diessen).
VELDKAVEL 2: tussen de Heistraat en Krampvenseweg te Diessen:
Gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 844, ter grootte van 04.40.40 ha
VELDKAVEL 3: aan de Krampvenseweg te Diessen:
Gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 851, ter grootte van 01.37.90 ha

Aantekening kadaster:
Blijkens informatie van het Kadaster rust op de navolgende percelen een herinrichtingsrente ter grootte van:
- Perceelnummer 943 gedeeltelijk circa € 75,00, met als eindjaar 2041.
- Perceelnummer 844 € 120,42, met als eindjaar 2041.
- Perceelnummer 851 € 37,74, met als eindjaar 2041.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar de verkoopbrochure.

BESTEMMING:
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied”, van de gemeente Hilvarenbeek, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 13 maart 2014, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan zijn de percelen als volgt bestemd:
VELDKAVEL 1: tussen de Heistraat en Krampvenseweg te Diessen:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2.
VELDKAVEL 2: tussen de Heistraat en Krampvenseweg te Diessen:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2.
VELDKAVEL 3: aan de Krampvenseweg te Diessen:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – groenblauwe mantel.

Opmerking:
De percelen vallen niet in een NNB gebied voor natuurontwikkeling.

LANDBOUWGROND:
VELDKAVEL 1: tussen de Heistraat en Krampvenseweg te Diessen:
Gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 943 gedeeltelijk, ter grootte van circa 02.30.00 hectaren.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 40 cm.
Het perceel is verkaveld en goed ontsloten aan een openbare zandpad.
Geen beregening mogelijk; nog wel gedeeltelijke ondergrondse leiding aanwezig (niet te gebruiken).
Het perceel is niet gedraineerd.
In 2010 een gedeelte van het perceel de ontgronding uitgevoerd.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Er rust wel jachtrecht op het verkochte.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

VELDKAVEL 2: tussen de Heistraat en Krampvenseweg te Diessen:
Gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 844, ter grootte van 04.40.40 hectaren.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 40 cm.
Het perceel is verkaveld en goed ontsloten aan een openbare zandpad.
Geen beregening mogelijk.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Er rust wel jachtrecht op het verkochte.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

VELDKAVEL 3: aan de Krampvenseweg te Diessen:
Gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 851, ter grootte van 01.37.90 hectaren.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 40 cm.
Het perceel is verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Geen beregening mogelijk.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Er rust wel jachtrecht op het verkochte.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

GEWAS:
Gewasrotatie van de percelen; zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 24 oktober bij notariskantoor Inge Arts, gevestigd te Hilvarenbeek en kantoorhoudende aldaar aan de Apollostraat 9 (5081 GS); telefoonnummer: (013) 505 32 67 (Email: info@notariskantooringearts.nl).
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen onderzoekplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
In de koop / kopen zijn geen agrarische productierechten en/of subsidieregelingen begrepen.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 10 september 2024 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: notariskantoor Inge Arts, gevestigd te Hilvarenbeek en kantoorhoudende aldaar aan de Apollostraat 9 (5081 GS) middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving DIESSEN, Heistraat/Krampvenseweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

OMSCHRIJVING VAN DE KOPEN:
KOOP 1: VELDKAVEL 1: tussen de Heistraat en Krampvenseweg te Diessen: Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 02.30.00 hectaren, gelegen te Diessen tussen de Heistraat en de Krampvenseweg; kadastraal bekend onder de gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 943 gedeeltelijk, ter grootte van circa 02.30.00 hectaren.
KOOP 2: VELDKAVEL 2: tussen de Heistraat en Krampvenseweg te Diessen: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.40.40 hectaren, gelegen te Diessen tussen de Heistraat en de Krampvenseweg; kadastraal bekend onder de gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 844, ter grootte van 04.40.40 hectaren.
KOOP 3: VELDKAVEL 3: aan de Krampvenseweg te Diessen: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.37.90 hectaren, gelegen te Diessen aan de Krampvenseweg; kadastraal bekend onder de gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 851, ter grootte van 01.37.90 hectaren.
KOOP 4: Massa van koop 1 en koop 2: Percelen landbouwgrond, totaal ter grootte van circa 06.70.40 hectaren, gelegen te Diessen tussen de Heistraat en Krampvenseweg; kadastraal bekend onder de gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 943 gedeeltelijk, ter grootte van circa 02.30.00 hectaren en gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 844, ter grootte van 04.40.40 hectaren.
KOOP 5: Massa van koop 1, koop 2 en koop 3: Percelen landbouwgrond, totaal ter grootte van circa 08.08.30 hectaren, gelegen te Diessen tussen de Heistraat en Krampvenseweg en aan de Krampvenseweg; kadastraal bekend onder de gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 943 gedeeltelijk, ter grootte van circa 02.30.00 hectaren, gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 844, ter grootte van 04.40.40 hectaren en gemeente HILVARENBEEK, sectie Q, nummer 851, ter grootte van 01.37.90 hectaren.

AANTAL VOORWAARDEN:
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

BEZICHTIGING / VRAGEN
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen.
Indien u onze uitgebreide verkoopbrochure met inschrijfformulier wenst te ontvangen gelieve met ons contact op te nemen.
Voor opvraag verkoopbrochure en/of vragen kunt u contact opnemen met Arvalis, telefoon 073 – 217 35 80 of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 53 39 76 30.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen / omgevingsplan, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900638
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding Per donderdag 24 oktober 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 8 ha 8 a 30 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Hilvarenbeek Q 943
Perceeloppervlakte 23.000 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Hilvarenbeek Q 844
Perceeloppervlakte 44.040 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Hilvarenbeek Q 851
Perceeloppervlakte 13.790 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart