Te koop: Jaagpad bij 20, 1424 PT De Kwakel

Type object Losse grond

Beschrijving

GEGUND.

Te koop kadastraal perceel: gemeente Uithoorn, sectie D, nummer 4663, groot: 2.37.84 ha (hierna ook te noemen: ‘het object’). Het betreft een langwerpig perceel grasland. Het perceel wordt via een online inschrijving aangeboden, u biedt kosten koper.

Het object is gelegen aan het Jaagpad in de gemeente Uithoorn/De Kwakel (NH), nabij Jaagpad 20. Aan de noordzijde van het object bestaat de erfgrens uit een sloot. Aan de zuidkant vormt de dijk/het Jaagpad de erfgrens.

Informatie en voorwaarden over het aangeboden object en het verkoopproces zijn te vinden op www.vlnnonline.nl. Op de website is tevens een concept-koopovereenkomst te downloaden. In deze overeenkomst staan alle voorwaarden waaronder deze verkoop geschiedt.

Uw bod plaatst u via de website van VLNN Interfarms en VLNN Online, hier zal op 3 juni 2021 een inschrijfformulier worden gepubliceerd. Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor andere bieders en u heeft de mogelijkheid om uw (ontbindende) voorwaarden aan te geven.

Staatsbosbeheer verstrekt via de website van VLNN Interfarms en VLNN Online alle bij haar bekende informatie van het object. De grenzen van het object zijn afgeleid van de kadastrale kaart. Indien (gebruiks)grenzen in het veld anders blijken te zijn dan aangegeven op de kadastrale kaart, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Eventuele door koper gewenste grensaanwijzing of grenscorrectie door het Kadaster komen voor rekening van de koper.

Op 13 april 2021 is een verkennend bodemonderzoeksrapport uitgebracht van het object. Uit de conclusie van het rapport blijkt dat de resultaten geen belemmeringen vormen m.b.t. de geplande eigendomsoverdracht. Het volledige rapport is op de website van VLNN Online te downloaden.

De planning van de verdere procedure is als volgt:

Publicatie online: 29 april 2021
Start inschrijving: 3 juni 2021
Sluiting inschrijving: 10 juni 2021
Gunningsbesluit: 17 juni 2021
Ondertekening
koopovereenkomst: 24 juni 2021
Notariële levering: Uiterlijk 31 augustus 2021 (voorkeur z.s.m.)

Staatsbosbeheer houdt zich het recht voor om deze planning te wijzigen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68045/24201
Laatste wijziging Donderdag 17 juni 2021
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart