Verkocht

Verkocht: Kieviterij, 9473 TT De Groeve

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Agrivesta Houtman (06 - 532 95 975) biedt namens opdrachtgevers te koop aan twee percelen landbouwgrond van in totaal 11.06.40 hectare. Gelegen aan de Kieviterij nabij De Groeve (Gemeente Tynaarlo; Provincie Drenthe).

Het betreft overwegend zandgrond en is niet gedraineerd.
Voor het westelijk perceel ligt een brede dam waardoor los gestorte landbouwproducten eenvoudig kunnen worden afgevoerd.

In het Bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Tynaarlo (d.d. 29 oktober 2014) hebben de percelen de bestemming “Agrarisch” en ondermeer de dubbelbestemming “Waarde Openheid”. Omdat de percelen K 520 en 523 in een Waterwingebied liggen, hebben zij de Gebiedsaanduiding “Milieuzone – Grondwaterbeschermingsgebied”.
Voor meer informatie is de site van Ruimtelijke Plannen te raadplegen.
Bij het Kadaster zijn bij de grond géén beperkende aantekeningen bekend.

Westelijk perceel: Gemeente Zuidlaren, sectie K, nummers 520 en 523; totaal groot 5.18.50 ha
Oostelijk perceel: Gemeente Zuidlaren, sectie K, nummer 516; groot 5.87.90 ha
samen kadastraal groot 11.06.40 ha

Kadastraal is perceel K 516 belast met een zakelijk recht van N.V. Waterbedrijf Groningen wegens de ligging van ondergrondse waterleiding.

In dit aanbod zijn 10,5 betalingsrechten en 6 aandelen AVEBE begrepen.

De waterschapslasten in 2021 zijn circa € 68,82 per hectare.

Voor informatie en biedingen kunt u zich richten tot de heer H.J. Houtman van
Agrivesta Houtman, telefoon mobiel (06) 532 95 975

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68041/26154
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 31 december 2021
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart