Omschrijving

03.80.70 ha cultuurgrond gelegen aan Vlieghuis Europaweg te Coevorden.

Gebruik
In gebruik als akkerbouwgrond
2018: Suikerbieten
2017: Aardappelen
2016: Maïs
2015: Maïs
2014: Aardappelen

Kadastrale nummer/oppervlakte
Coevorden I 2713  03.80.70 ha

Grondsoort
-Veldpodzolgrond, leemarm en zwak lemig fijn zand
-Moerige podzolgrond, veenkoloniaal dek en moerige tussenlaag (relatief klein gedeelte van het perceel)

Zakelijke rechten
Er rust een Opstalrechten Nutsvoorzieningen op genoemd kadastraal perceel t.b.v. de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Waterschapslasten
De waterschapslasten bedragen € 59,47 per ha (aanslagjaar 2019).

Herinrichtingsrenten
Er zijn geen herinrichtingsrenten verschuldigd op de kadastrale percelen.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd.

Erfdienstbaarheid
Er is een erfdienstbaarheid gevestigd (recht van overweg) uit te oefenen over het bestaande weggetje, zulks om te kunnen komen van- en te gaan naar de openbare weg: Europaweg te Vlieghuis, gemeente Coevorden.

Productierechten
Er worden geen productierechten mee overgedragen.
Eén betalingsrecht per ha eventueel  wel ter overname. 

Grondanalyses
Er zijn geen grondanalyses beschikbaar

Drainage
Er is geen drainage aanwezig.

Schouw
Er zit geen ‘schouw’ op de percelen

Grondwaterbeschermingsgebied/waterwingebied
De percelen liggen niet in een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied.

Kenmerken