Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud: Kloosterweg 5, 8742 KV Burgwerd

Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht onder voorbehoud

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Melkveebedrijf gelegen onder Burgwerd bestaande uit een stelpboerderij, ligboxenstal, melkinstallatie, tanklokaal, jongveestal/machineberging, mestsilo, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen, totaal oppervlakte 56,83,25 ha.

Inlichtingen: de heer S. (Sybren) Zeldenrust 06 - 53 61 06 42.

Woongedeelte (stelp-boerderji):
De boerderij is in 1850 gebouwd. De woning is opgetrokken in steensmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming (Nefit- eigendom van ca. 2015). De gebruikelijke nutsaansluitingen van water en elektra zijn aanwezig, zo ook een propaantank. Daarnaast is er een beerput aanwezig.

Indeling woongedeelte:
Begane grond: Entree/hal, woonkeuken, woonkamer, kantoor, slaapkamer, badkamer, bijkeuken, kelder en CV-ruimte.
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer en toilet.

Bijzonderheden:
- Inhoud ca. 602 m³;
- Traditioneel gebouwde woning;
- De begane grond-vloer is deels van hout en deels van beton;
- De verdiepingsvloer is geheel van hout.

Traditioneel bedrijfsgedeelte/schuur:
Dit deel van de boerderij is tevens in 1850 gebouwd en is gerenoveerd in 2009. De schuur heeft een afmeting van ca. 26 x 18 meter en is opgetrokken in steensmuren. Het dak is met sandwichpanelen gedekt, voorzien van stalen spanten. De vloer is uitgevoerd in beton. De schuur is in gebruik als veestalling, berging en algemene opslagruimte.

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* ca. 20 stuks jongvee tot een jaar;
- Oppervlakte ca. 468 m²;
- Mestopslag ca. 60 m³;
- 5 strohokken;
- Afkalfstal.

Ligboxenstal:
De 2 + 2 rijïge stal is in 1983 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 40 x 25 meter en is opgetrokken in gemetselde gevels waarbij de zijgevels tevens zijn voorzien van windbreekgaas. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout, voorzien van ondersteuning. Eén topgevel is met damwand en één topgevel is met asbestcement houdende golfplaten bekleed.

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 125 GVE-boxen;
- Mestopslag ca. 1.000 m³;
- Zwevende boxen;
- Zelfsluitend voerhek;
- 2 Krachtvoerboxen;
- 4 Ventilatoren;
- Fundering op de kelders.

Tussen de schuur en de ligboxenstal bevindt zich een tussenbouw van ca. 13 x 10 meter welke in gebruik is als jongveestalling, wachtruimte en separatieruimte met 5 GVE boxen.

Melkrobots en tanklokaal:
In de stal zijn 2 (eigendom) melkrobots aanwezig van De Laval van 2014. Het tanklokaal is voorzien van een melktank (eigendom) met een inhoud van ca. 12.000 kg. In het tanklokaal is tevens een warmte-terugwin-installatie aanwezig.

Werktuigenberging:
De werktuigenberging is omstreeks 1985 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 15 x 10 meter. De berging is opgetrokken in damwandprofielplaten. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van staal. De vloer is uitgevoerd in beton.

Bijzonderheden:
- Inrijhoogte ca. 4,5 meter;
- Fundering op poeren.

Mestsilo:
Op het erf bevindt zich een stalen mestsilo voorzien van kap met kleed. De mestsilo is van 1995 en heeft een inhoud van ca. 800 m³. Mestsilo is gekeurd.

Sleufsilo’s:
1) Ca. 36 x 10 x 2 meter (beton);
2) Ca. 36 x 11 x 2 meter (beton);
3) Ca. 36 x 11 x 2 en één zijde 1,25 meter (beton).

De sleufsilo’s dateren van diverse bouwjaren.

Poylester voersilo’s:
1) Inhoud ca. 5 ton;
2) Inhoud ca. 15 ton;
3) Inhoud ca. 10 ton.

Overig:
- Vaste mestopslagplaats;
- Polyester kunstmestsilo, inhoud ca. 11 ton;
- Erfverhardingen.

Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel achter de opstallen (47,95,20 ha incl. 0.81,00 ha erf en ondergrond) en deels direct aan de overkant van de weg (8,88,05 ha). De grondsoort betreft een kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen zijn geheel gedraineerd. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, de openbare weg alsmede via een kavelpad welke is gelegen in de huiskavel. Het kavelpad is ca. 800 meter x 3 meter waarna er nog circa 100 meter kavelpad is bestaande uit een dubbele baan betonelementen.

Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Sudwest-Fryslan van de gemeente Sudwest-Fryslan, vastgesteld op 18 december 2019, heeft de locatie de enkelbestemming “Agrarisch” met de dubbelbestemming “Waarde Archeologie 2” en de dubbelbestemming “Waarde Landschap verkaveling”. Daarnaast heeft de locatie deels de functieaanduiding “Agrarisch bedrijf”.

Landerijen:
De landerijen hebben de enkelbestemming “Agrarisch”, de dubbelbestemming “Waarde Archeologie 2” en de dubbelbestemming “Waarde Landschap Verkaveling”. De kavel aan de overkant van de weg heeft ter plaatse van de nummers 448 en 450 voor een heel klein deel de gebiedsaanduiding “Overige zone – dijken”.

De genoemde (dubbel)bestemmingen zijn (o.a. in de regio) gebruikelijke (dubbel)bestemmingen.

Daarnaast is de locatie geheel gelegen in het bestemmingsplan Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Sudwest-Fryslan, vastgesteld 3 juni 2021.

Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Sudwest-Fryslan, Markstraat 8, 8601 CT, Sneek, tel: 14-0515 of via www.sudwestfryslan.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

PAS/NB-VERGUNNING:
Voor de locatie is op d.d. 23 december 2016 een NB-vergunning verleend voor 120 stuks melk- en kalfkoeien (categorie A 1.100), voor 75 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A3.100), voor 5 stuks vleeskalveren tot ca. 8 maanden en voor 1 vleesstier en overig vleesvee van ca. 8 tot 24 maanden (categorie A6.100). Afgiftedatum 23 december 2016.

BIJZONDERHEDEN

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Bovengrondse tank(s): Dieseltank van juni/juli 2021 met een inhoud van ca. 2.500 liter.

Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, de betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.

Fosfaatrechten: Volgens het overzicht benutbare fosfaatrechten van RVO is het aantal fosfaatrechten vastgesteld op 4.933 kg (bruto). Het aantal aanwezige fosfaatrechten bedraagt 4.933 kg (bruto). De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 1.860 m³.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: Het woongedeelte heeft het definitieve energielabel D.

Ruilverkavelingslasten: In totaal € 4.295,99 per jaar met eindjaar 2027.

Overig: Op het erfperceel betreffende nummer 651 bevindt zich het perceel kadastraal bekend gemeente Burgwerd, sectie C, nummer 100 welke in eigendom is bij Liander Infra N.V. Dit perceel heeft een oppervlakte van 12 m².

Opstalrecht: De perceelsnummers 651 en 768 kennen de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Vitens N.V.

Natuurpakketten: N.v.t.

Veenweidevisie: N.v.t.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer S. (Sybren) Zeldenrust (06-53610642) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/26856
Status Verkocht onder voorbehoud
Laatste wijziging Vrijdag 10 juni 2022
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart