Raamschoorseweg43Breda-12.jpg Raamschoorseweg43Breda-02.jpg Raamschoorseweg43Breda-03.jpg Raamschoorseweg43Breda-04.jpg Raamschoorseweg43Breda-05.jpg Raamschoorseweg43Breda-01.jpg Raamschoorseweg43Breda-06.jpg Raamschoorseweg43Breda-07.jpg Raamschoorseweg43Breda-08.jpg Raamschoorseweg43Breda-09.jpg Raamschoorseweg43Breda-10.jpg Raamschoorseweg43Breda-11.jpg Raamschoorseweg43Breda-13.jpg Raamschoorseweg43Breda-14.jpg Raamschoorseweg43Breda-15.jpg Raamschoorseweg43Breda-16.jpg Raamschoorseweg43Breda-17.jpg Raamschoorseweg43Breda-18.jpg Raamschoorseweg43Breda-19.jpg Raamschoorseweg43Breda-20.jpg Raamschoorseweg43Breda-21.jpg Raamschoorseweg43Breda-22.jpg Raamschoorseweg43Breda-23.jpg Raamschoorseweg43Breda-24.jpg Raamschoorseweg43Breda-25.jpg Raamschoorseweg43Breda-26.jpg Raamschoorseweg43Breda-27.jpg Raamschoorseweg43Breda-28.jpg Raamschoorseweg43Breda-29.jpg Raamschoorseweg43Breda-30.jpg Raamschoorseweg43Breda-31.jpg Raamschoorseweg43Breda-32.jpg Raamschoorseweg43Breda-33.jpg Raamschoorseweg43Breda-34.jpg Raamschoorseweg43Breda-35.jpg Raamschoorseweg43Breda-36.jpg Raamschoorseweg43Breda-37.jpg Raamschoorseweg43Breda-38.jpg Raamschoorseweg43Breda-39.jpg Raamschoorseweg43Breda-40.jpg Raamschoorseweg43Breda-41.jpg Raamschoorseweg43Breda-42.jpg Raamschoorseweg43Breda-43.jpg Raamschoorseweg43Breda-44.jpg Raamschoorseweg43Breda-45.jpg Raamschoorseweg43Breda-46.jpg Raamschoorseweg43Breda-47.jpg Raamschoorseweg43Breda-48.jpg
Raamschoorseweg43Breda-12.jpg
Raamschoorseweg43Breda-02.jpg
Raamschoorseweg43Breda-03.jpg
Raamschoorseweg43Breda-04.jpg
Verkocht

Verkocht: Voormalig melkveehouderijbedrijf op een perc.opp van circa 01.01.25 ha en uit te breiden tot een totale perc.opp. van 20.49.00 ha INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET 15 december 2021 - 12.00 UUR

Raamschoorseweg 43, 4838 EN Breda
Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Aanvaarding Per dinsdag 1 maart 2022
Perceeloppervlakte 204.900 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Voormalig melkveehouderijbedrijf op een perc.opp van circa 01.01.25 ha en uit te breiden tot een totale perc.opp. van 20.49.00 ha
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET 15 december 2021 - 12.00 UUR
DIVERSE KOOPINDELINGEN / MASSA

Indeling

Woonboerderij:
Het betreft een vrijstaande langgevel woonboerderij uit de 18e of begin 19e eeuw.
Het woongedeelte heeft een bruto vloeroppervlakte van 366,60 m2.
Het wolfsdak is gedekt met riet, dat aan de zijde van het woonhuis aansluit tegen een puntgevel.
De muren zijn opgetrokken in niet geïsoleerde steense muren van baksteen.
Het dak is beschoten met houten delen en gedekt met riet en abc golfplaten.
De kozijnen op de begane grond zijn van hout voorzien van enkele beglazing.
Voorzien van vensters met luiken en zesruits schuiframen.
De verwarming is middels oliekachels.
De begane grondvloer is van beton en verdiepingsvloer van hout.

Indeling begane grond:
Woonkamer met schouw, balkenplafond
Slaapkamer
Keuken met eenvoudig keukenblok (ca. 20 jaar oud)
Toilet,
Douche met vaste wastafel,
Toegang naar aangebouwde schuur (betreft voormalige grupstal) met berging en trap naar hooizolder.
Indeling eerste verdieping: open zolder.

Opmerking:
Globaal kan de onderhouds-en bouwkundige staat van het object worden omschreven als slecht.

Ligboxenstal:
Bouwjaar van de ligboxenstal is 1977.
De afmetingen zijn circa 60,17 m x 25,73 m = oppervlakte circa 1.547 m² met een goothoogte van circa 2,10 m en nokhoogte circa 6,00 m.
De stal is 4-rijig (2 + 2).
De muren zijn opgetrokken in steense muren, aan de voorzijde bevindt zich een roldeur en aan de achterzijde een schuifdeur.
Het dak is gedekt met abc golfplaten en ligt op stalen spanten met staanders.
Natuurlijke ventilatie via luchtinlaatkleppen en open nok met koepel.
Circa 150 ligboxen en 4 boxen voor opvang jongvee.
De ligboxenstal is deels voorzien van een roostervloer met mestopslag.
Roosters zijn van het jaar 1977.
Melkstal met betegelde wanden en vloer uitgevoerd als 2 x 6 stands visgraat.
De inrichting van de melkstal dateert van 1977 en voldoet niet aan de KKM eisen.
Melkkamer met betegelde vloer en voorzien van een houten schuifdeur.
Aan de voorzijde bevindt zich een stalen voersilo.

Opmerking:
Globaal kan de onderhouds-en bouwkundige staat van het object aldus worden omschreven: redelijk, de ligboxenstal is in verouderde staat met abc golfplaten op het dak.
Na bodemonderzoek is gebleken dat er enkele asbest verontreinigingen aanwezig zijn. Documentatie van deze onderzoeken is op te vragen bij ons kantoor. Een indicatie van de saneringskosten is bijgevoegd in de bijlagen

Bijgebouwen:
Op het erf staan diverse bijgebouwtjes, opgetrokken uit diverse soorten materiaal zoals steen, beton, asbest en hout. Grotendeels ingestort en dus enkel te slopen. Direct achter de woning een houten schuur, gedekt met abc golfplaten. Deze verkeert nog in matige staat.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op:
• Waterleiding.
• Elektriciteit.
• Olietank tbv woning.
• Septictank.
• Telefoon.

Milieuvergunning
In het kader van het huidige c.q. beoogde gebruik is de navolgende milieuvergunning aanwezig.
• wel benut gehouden dieren de laatste drie jaar (volgens bron verkoper).
• het object is gemeld in het kader van het activiteitenbesluit.
• de inrichting is aanwezig.
• NB wet vergunning is niet aanwezig.
• op 31 december 1999 is een milieuvergunning verleend voor de navolgende aantallen dieren: 88 melk en kalfkoeien > 2 jaar + 62 vrouw. jongvee tot 2
jaar.

Landbouwgrond
Tot het bedrijf behoort een oppervlakte landbouwgrond van circa 19.47.75 hectaren.
Deze oppervlakte is verdeeld over een bouwblok met aansluitende grond (oppervlakte circa 01.01.25 ha) huiskavel en 7 veldkavels (totale oppervlakte circa 19.47.75 ha).

Huiskavel (koop 2): met een totale kadastrale oppervlakte van circa 04.86.67 ha.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm.
Het perceel is deels goed en deels minder van vorm, goed ontsloten op verharde weg. Het perceel is niet gedraineerd. Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel is geliberaliseerd verpacht vanaf 01 januari 2021 en eindigende op 31 december 2021.

Veldkavel (koop 3) aan de Raamschoorseweg te Breda, met een totale kadastrale oppervlakte van 4.61.38 ha. Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm. Het perceel is deels goed van vorm en deels slecht, ontsloten op verharde weg. Het perceel is niet gedraineerd. Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel is geliberaliseerd verpacht vanaf 01 januari 2021 en eindigende op 31 december 2021.

Veldkavel (koop 4) aan de Raamschoorseweg te Breda, met een totale kadastrale oppervlakte van 1.23.00 ha. Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm. Het perceel is goed van vorm en ontsloten op verharde weg. Het perceel is niet gedraineerd. Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel is geliberaliseerd verpacht vanaf 01 januari 2021 en eindigende op 31 december 2021.

Veldkavel (koop 5) aan de Rithsestraat / Achterste Rithweg te Breda, met een totale kadastrale oppervlakte van 3.76.70 ha. Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm. Het perceel is goed van vorm en ontsloten op verharde weg. Het perceel is niet gedraineerd. Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel is geliberaliseerd verpacht vanaf 01 januari 2021 en eindigende op 31 december 2021.

Veldkavel (koop 6) aan de Buurtschap Vuchtschoot te Breda, met een totale kadastrale oppervlakte van 2.00.80 ha. Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm. Het perceel is deels goed en deels slecht van vorm, ontsloten op een verharde weg. Het perceel is niet gedraineerd. Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel is thans in gebruik door een grondgebruiker (geen geliberaliseerde pachtovereenkomst aanwezig).

Veldkavel (koop 7) aan de Buurtschap Vuchtschoot te Breda, met een totale kadastrale oppervlakte van 1.34.80 ha. Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm. Het perceel is goed van vorm en ontsloten op verharde weg. Het perceel is niet gedraineerd. Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel is thans in gebruik door een grondgebruiker (geen geliberaliseerde pachtovereenkomst aanwezig).

Veldkavel (koop 8) aan de Rithsestraat te Breda, met een totale kadastrale oppervlakte van 1.64.40 ha. Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm. Het perceel is redelijk van vorm en ontsloten op een verharde weg. Het perceel is niet gedraineerd. Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel is geliberaliseerd verpacht vanaf 01 januari 2021 en eindigende op 31 december 2021.

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 1 maart 2022 bij Bolscher & Smits Netwerk Notarissen te Baarle Nassau.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht (op koop 6 en koop 7 wordt op een vrije levering van het onroerend goed een voorbehoud gemaakt), maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met 15 december 2021 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Bolscher & Smits Netwerk Notarissen, in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving BREDA, Raamschoorseweg 43”.

De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

Omschrijving van de koop / kopen
Op de genoemde koop / koop kan tot uiterlijk 15 december 2021 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Verkoopinformatie en bezichtiging
Wilt u de uitgebreide verkoopinformatie met het inschrijfformulier ontvangen en/of het object bezichtigen, dan kunt u rechtstreeks bellen naar secretariaat ZLTO Vastgoed; Tel. 073 – 217 35 80 of 0113 – 24 77 47
Uiteraard kunt u voor de informatie en/of het maken van een afspraak ook mailen naar secretariaatvastgoed@zlto.nl.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900532
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per dinsdag 1 maart 2022
Laatste wijziging Maandag 10 januari 2022
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 20 ha 49 a
Kadastrale gegevens
Breda M 917 Breda M 917
Perceeloppervlakte 204.900 m²
Eigendomsituatie Eigen grond

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart