luchtfoto 1 luchtfoto 6 img_20180629_142550 img_20180629_142616 img_20180629_142616_1 img_20180629_142700 img_20180629_142717 img_20180629_142541 img_20180629_142730 luchtfoto 2 luchtfoto 3 luchtfoto 4 luchtfoto 7 luchtfoto 45 kad kaart paint verdeling erfpacht eigendom
luchtfoto 1
luchtfoto 6
img_20180629_142550
img_20180629_142616

Te koop: Pontdyk 1, 8526 DX Boornzwaag

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 380.740 m²

Omschrijving

Tee koop aangeboden! Een melkveebedrijf gelegen in Boornzwaag, bestaande uit een vrijstaande woning, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, jongveestal/berging, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen.

De locatie wordt aangeboden in collegiale verkoop tussen Schrale makelaars & rentmeesters o.g. (voor wat betreft de in erfpacht uit te geven cultuurgrond) en agri■vastgoed makelaars en taxateurs (voor wat betreft de in eigendom over te dragen opstallen met erf en ondergrond).

Vrijstaande woning:
De woning is in 1969 gebouwd. Het geheel is opgetrokken in spouwmuren en het dak (geïsoleerd dakbeschot) is met dakpannen gedekt. De topgevel aan de westkant is in 2017 vernieuwd en voorzien van kunststof.
In 1990 is de bovenverdieping vernieuwd en is er een compleet nieuwe kap (volledig geïsoleerd) op de woning geplaatst. De (tussen)vloeren zijn van hout. De kozijnen zijn grotendeels van kunststof en voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd middels radiatoren. De gebruikelijke nutsaansluitingen van water en elektra zijn aanwezig. Het object is niet aangesloten op kabeltelevisie. Er is een oliegestookte centrale verwarming met een ketel van 2008 aanwezig. Daarnaast is er een beerput aanwezig met een overstort naar het oppervlaktewater, c.q. mestkolk.

Indeling woning:
Begane grond: entree, woonkamer met rookkanaal en terrasdeuren / open keuken, kantoorruimte, slaapkamer met doucheruimte, kelderkast, bijkeuken, toilet.
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer (v.v. bad, douche, toilet), bergkast (verdieping in 1990 geheel vernieuwd).
Zolder: zolderruimte bereikbaar via vlizotrap.

Bijzonderheden:
- Inhoud woning ca. 500 m3;
- Regelmatig onderhoud uitgevoerd zo ook het bijhouden van het schilderwerk;
- Via een tussenbouw (in gebruik als garage/berging en tanklokaal) is de ligboxenstal bereikbaar.

Ligboxenstal:
De ligboxenstal is oorspronkelijk in 1969 gebouwd (voor 80 stuks GVE). In 1980 is de stal uitgebreid. Het oude deel is bij het nieuwe deel in betrokken. Het betref een 5 rijige stal met een afmeting van ca. 52 x 42 meter. Het geheel is opgetrokken in een staalconstructie en steenwandige muren. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en de topgevels zijn voorzien van stalen damwandprofiel met stalen windveren welke in 2005 zijn aangebracht.

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* ca. 128 GVE boxen;
* ca. 26 JVE boxen;
- Mestopslagcapaciteit (onder de roosters): ca. 350 m³;
- Boxen en voerhek zijn in 2001 gerenoveerd;
- 3 krachtvoerboxen;
- Tanklokaal voorzien van asbestbeschot;
- 2 sectionaal deuren aanwezig;
- Het deel van 1970 is niet onderkelderd betreft een gesloten vloer en is voorzien van mest schuiven - het deel van 1980 is onderkelderd (geen mest schuiven aanwezig);
- In 2006 zijn de bokjes en de voerhekken gerenoveerd.

Melkstal en tanklokaal
Het betreft een 2 x 8 visgraatmelkstal met automatische afname. Het tanklokaal is ingericht met alle bijhorende installaties incl. een melktank (eigendom) met een inhoud van ca. 6.000 liter.

Bijzonderheden:
- De melkstal is in 1998 gerenoveerd;
- Merk De Laval;
- Voercomputer met 3 voerstations aanwezig;
- Waterbron - en ontijzering aanwezig (van 2003). Het reinigingsbed is in 2017 vernieuwd.

Jongveestal/berging:
De stal is in 1969 gebouwd als voerligboxenstal welke is omgebouwd naar jongveestal/werktuigenberging. De stal heeft een afmeting van ca. 52 x 12 meter. Het geheel is opgetrokken in een staalconstructie en holle betonelementen. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en de topgevels zijn voorzien van stalen damwandprofiel met stalen windveren welke in 2005 zijn aangebracht.

Bijzonderheden:
- De stal bevindt zich aangrenzend aan de ligboxenstal;
- Capaciteit:
* ca. 36 JVE boxen;
* 5 groepshokken;
- In 50% van het berging gedeelte is een asbestdakbeschot aanwezig

Ruwvoeropslag:
- Sleufsilo ca. 15 x 5 x 1,5 meter (beton);
- Sleufsilo ca. 15 x 5 x 1,5 meter (beton);-
- Sleufsilo ca. 52 x 9 x 1,5 meter (losse betonplaten);
- Sleufsilo ca. 40 x 9 x 1,5 meter (beton met daaronder een mestkelder);
- Kuilplaat ca. 50 x 7 meter (beton) – slechte staat;
- Kuilplaat ca. 20 x 7 meter (beton) – slechte staat.

Overig:
- Mestkelder: inhoud ca. 100 m³;
- Mestkelder: inhoud ca. 700 m³ (onder sleufsilo 4)
- Kunstmest- en voersilo’s;
- Erfverhardingen voldoende aanwezig.

Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel achter en naast het bedrijfserf met een oppervlakte van 37,07,40 ha. De landerijen zijn deels gedraineerd. Daarnaast zijn de landerijen op akkers gelegen van 18 meter en zijn er kopakkers aanwezig van 15 tot 20 meter. In 2016 is het land geheel opnieuw ingezaaid. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, openbare weg en een kavelpad. De grondsoort betreft een klei op veengrond met een gemiddelde teelaardelaag van ca. 20 - 60 cm. De percelen zijn vlak gelegen.

Kadastrale gemeente Sectie Nr Grootte Omschrijving Eigendom
Langweer M 603 0,10,65 Erf - Tuin
Langweer M 604 0,95,75 Bedrijvigheid (agrarisch)
Totaal eigendom 1,06,40

Erfpacht
Langweer M 139 3,97,60 Terrein (grasland)
Langweer M 140 0,26,20 Terrein (natuur)
Langweer M 141 0,03,30 Terrein (natuur)
Langweer M 142 2,44,50 Terrein (grasland)
Langweer M 143 2,58,60 Terrein (grasland)
Langweer M 144 4,14,40 Terrein (grasland)
Langweer M 146 4,90,90 Terrein (grasland)
Langweer M 156 1,80,20 Terrein (grasland)
Langweer M 168 3,95,60 Terrein (grasland)
Langweer M 561 3,45,80 Terrein (grasland)
Langweer M 214 2,87,90 Terrein (grasland)
Langweer M 215 2,17,70 Terrein (grasland)
Langweer M 216 4,11,10 Terrein (grasland)
Langweer M 219 0,27,20 Terrein (natuur)
Totaal erfpacht 37,01,00
Totaal eigendom en erfpacht 38,07,40

Erfpacht:
In zijn totaliteit zal 37,01,00 ha cultuurgrond in erfpacht worden uitgegeven waarvan 27,57,10 ha door de Diaconie Prot. Gem. te Oppenhuizen en Uitwellingerga en 9,43,90 ha door de Prot. Gem. te Oppenhuizen en Uitwellingerga C.A.
De erfpachtvoorwaarden zijn als volgt, geldend voor beide akten van uitgifte in erfpacht:
Insteek € 7.500,- /ha.
Aanvangscanon € 750,- /ha.
Duur 26 jaar (met verlengingsmogelijkheid).

Losse pacht:
Daarnaast zou er eventueel via verpachter SBB 2,84,10 ha bij gepacht kunnen worden in de vorm van losse pacht.

Bestemmingsplan:
Volgens het bestemmingplan Buitengebied vastgesteld op 28 juni 2017 door de gemeente De Fryske Marren hebben de percelen grotendeels de enkel bestemming Agrarisch. De perceelsnummer 140 en 141 hebben deels de enkelbestemming Water en deels de enkelbestemming Natuur. Perceelsnummer 219 heeft de enkelbestemming Water.
Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente De Fryske Marren: Heremastate 1 (8501 AA) Joure, tel: 14 0514.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verleend voor 89 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 48 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar en voor 2 stuks vleeskalveren tot ca. 8 maanden.

Voorraden: N.v.t.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft
meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.
Bovengrondse tank(s): Dieselolietank (van 2010) inhoud ca. 3.000 liter en is KIWA-gekeurd.

Betalingsrechten: Zijn onderdeel van het bedrijf en zijn als zodanig onderdeel van de aanbieding, in totaal 34,59 stuks met een totaal waarde van
€ 9.656,42 per peildatum 15 mei 2018.

Fosfaatrechten: Door de grondeigenaar wordt er 921,50 kg bruto fosfaatrechten mee aangeboden.
Totale mestopslag: De totale mestopslag bedraagt ca. 1.200 m³.
Jachtrecht: Is verhuurd aan de heer W. van der Leij.
Energielabel: De woning heeft een voorlopige toewijzing energielabel D.
Natuurpakket: N.v.t.

Ruilverkavelingslasten: N.v.t.
Erfdienstbaarheid: N.v.t.
Opstalrechten: N.v.t.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder
Begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en
overdrachtsbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of
eerste koop.

- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een
aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de
Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper
m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Aanbiedprijs opstallen, erf : € 400.000,- k.k. en ondergrond totaal opp. 1,06,40 ha
Aanvaarding en betaling : in overleg.
Verrekening zakelijke lasten : datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging : uitsluitend op afspraak via de rentmeester / makelaar.
Dhr. R. (Reitze) Sybesma, Agri■vastgoed Makelaars en Taxateurs op
06-51249180 of 058-2849171 of via info@agrivastgoed.nl adres: Sixmastraat 4, 8932 PA, Leeuwarden.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer FRYSL00105
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 9 augustus 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1969
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 38 ha 7 a 40 ca

Kaart