Beschrijving

Perceel landbouwgrond, gelegen te Boekel aan de Kluisstraat / Logt, ter grootte van circa 03.50.00 hectaren.

Indeling

Algemeen
Perceel landbouwgrond, gelegen te Boekel aan de Kluisstraat, ter grootte van circa 03.50.00 hectaren. 
 
Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond:
-	Het perceel is gelegen te Boekel aan de Kluisstraat.
-	Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg De Logt via een recht van overweg, die gevestigd wordt over een strook grond van 5,00 m breedte.
-	Het betreft een goed perceel landbouwgrond. 
-	Het perceel is thans in gebruik als bouwland. 
-	Het perceel wordt vanaf 1 januari 2021 vrij opgeleverd /oogst-stoppelbloot. 
-	Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht. 
-	Het jachtrecht is verhuurd aan de Boekelse Jagersvereniging.

Betalingsrechten / productierechten 
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten (geen suikerreferentie, etc.).

Bodemtype
Bodemtype: zandgronden; voedselarm en vochtig tot droog. 

Gewas
Gewasrotatie (gehele perceel):
o	2009 	mais 
o	2010 	mais 
o	2011	bieten 
o	2012	mais 
o	2013	aardappelen 
o	2015	mais 
o	2016	aardappelen 
o	2017	bieten
o	2018	mais 
o	2019	aardappelen
                  
Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Aanvaarding
In overleg. 

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt € 9,= per m2 kosten koper. 

Informatie 
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed. 
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. 
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. 
ZLTO Vastgoed
Deskundigen op het gebied van
taxaties, onteigening, makelaardij
en bemiddeling in productierechten

Bezoekadres
Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
073 217 30 00

Postadres
Postbus 100
5201 AC ’s-Hertogenbosch

www.zlto.nl

Kenmerken