Verkocht

Verkocht: Meijelseweg, 5986 NJ Beringe

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Het perceel cultuurgrond, gelegen aan de Meijelseweg te Beringe, is uitermate geschikt voor diverse akkerbouw- en tuinbouwgewassen. Het perceel is goed bereikbaar en de grondkwaliteit betreft goede zandgrond.

KADASTRALE SITUATIE
Gemeente Helden, sectie N, nummer 391, groot ca. 2.57.25 ha
Gemeente Helden, sectie N, nummer 656, groot ca. 7.30.87 ha
Tezamen groot ca. 9.88.12 ha

BESTEMMING
Het perceel ligt binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas” van de Gemeente Peel en Maas, vastgesteld per 24-12-2014. Het perceel heeft de enkelbestemming “Agrarisch”, de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie - 5” en de gebiedsaanduiding “reconstructiewetzone – verwervingsgebied”, “wro-zone – wijzigingsgebied 4 go” en “geluidzone - industrie”.

OMSCHRIJVING
Het betreft een mooi gelegen perceel cultuurgrond welke door zijn omvang voor diverse agrarische doeleinden geschikt is, de grondkwaliteit als goede zandgrond geeft voldoende mogelijkheden om er diverse tuinbouw- en akkerbouwgewassen te telen. Het perceel heeft een mooie omvang en is vrij rechthoekig en mooi vlak gelegen, op het perceel is in de linker hoek een goede beregeningsprut aanwezig met een diameter van 250mm, deze is 3 jaar geleden gerealiseerd. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door agrarische bedrijven en agrarische gronden. Een mooie kans voor de agrariër of belegger om dit perceel in eigendom te verwerven. Als u interesse heeft als belegger bieden wij de mogelijkheid om het perceel aan een agrariër te verpachten en dit geheel van verpachten voor u te verzorgen.

GEBRUIK
De laatste jaren is het perceel in gebruik geweest voor de teelt van mais, bieten en aardappelen.

BIJZONDERHDEN
- In deze verkoop zijn geen productierechten en-/of betalingsrechten inbegrepen.
- Het jachtrecht voor het perceel is verhuurd.
- De beregeningsprut op het perceel is niet geregistreerd. Eventueel via ons kantoor mogelijk door aankoop van een putregistratie.
- Er is een erfdienstbaarheid gevestigd op het linker naastgelegen perceel Helden, sectie N, nummer 192 waardoor het mogelijk is om via dit naastgelegen perceel vanuit de Meijelseweg de grond te betreden, zowel te voet als met gemotoriseerde voertuigen/landbouwvoertuigen, zie kaartje op de volgende pagina.
- Er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van de locatie Meijelseweg 52 voor handhaving van de toestand waarin percelen zich ten opzichte van elkaar zullen bevinden, speciaal voor wat betreft de afvoer van hemel-, vuil- en gootwater door riolering als toevoer van licht en lucht, de aanwezigheid van kabels (zowel ondergronds als bovengronds), leidingen, kokers en andere voorzieningen.

AANVAARDING
In overleg.

VERKOOPPROCEDURE
Het perceel zal worden verkocht bij inschrijving. Het inschrijfformulier met bijbehorende voorwaarden kunt u opvragen bij de makelaar. De inschrijftermijn sluit op donderdag 15 september 2022 om 13:00 uur.

VRAAGPRIJS
Bij inschrijving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nard Driessen (Makelaar)
t: 06-48592874
e: ndriessen@arvalis.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68059/27635
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Maandag 19 september 2022
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart