Verkocht

Verkocht: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.33.70 hectaren en een tegenover gelegen perceel landbouwgrond met enkele bomen- / dennenopstand, ter grootte van 00.66.40 hectare.

Weebosserweg, 5571 LL Bergeijk
Vraagprijs
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.33.70 hectaren en een tegenover gelegen perceel landbouwgrond met enkele bomen- / dennenopstand, ter grootte van 00.66.40 hectare.

Indeling

In het buitengebied van BERGEIJK aan de Weebosserweg (naast huisnummer 71) gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.33.70 hectaren.
Tegenover de veldkavel ligt een perceel landbouwgrond met enkele bomen- / dennenopstand met een perceeloppervlakte van 00.66.40 hectare.

Veldkavel 1:
Perceel landbouwgrond, gelegen te Bergeijk aan de Weebosserweg (naast huisnummer 71)

Veldkavel 2:
Perceel landbouwgrond met enkele bomen- / dennenopstand, gelegen te Bergeijk aan de Weebosserweg (tegenover huisnummer 71).

KADASTRALE GEGEVENS:
Veldkavel 1:
gemeente Bergeijk, sectie I, nummers 1526, 77 en 1234.

Veldkavel 2:
gemeente Bergeijk, sectie I, nummer 1235.

Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING:
Veldkavel 1:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017”, van de gemeente Bergeijk, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 02 juli 2019 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant deels in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.2.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 5.2.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 5.1.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied vervallen.
(Bron: Ruimtelijke Plannen)

Veldkavel 2:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017”, van de gemeente Bergeijk, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 02 juli 2019 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant deels in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.1.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 5.1.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied vervallen.
(Bron: Ruimtelijke Plannen)

LANDBOUWGROND
Veldkavel 1:
Perceel landbouwgrond met een totale kadastrale oppervlakte van 06.33.70 hectaren.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg en onverharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel verkeert wel in goede staat van onderhoud.
Er rusten geen productierechten en geen betalingsrechten op het perceel.
Het jachtrecht is verhuurd.
Beregeningsput en vergunning liggen op het perceel er langs en kan op kosten van de koper verplaatst worden naar het perceel landbouwgrond; het Waterschap heeft aangegeven dat dit mogelijk is doordat de put dan verder van een beschermd gebied kan komen liggen.
Vergunning staat op naam van P.C.M. Jansen: 1 inrichting en 1 put en 80 m3.

Veldkavel 2:
Perceel landbouwgrond met een totale kadastrale oppervlakte van 00.66.40 ha.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is niet recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Er staan enkele bomen/dennen op het perceel.
Er rusten geen productierechten en geen betalingsrechten op het perceel.
In het perceel is een beregeningsput aanwezig onder de 10 m3 en niet vergund.

GEWAS
Veldkavel 1:
Gewasrotatie:

1 2 3 4
______________________________________________________________________________
Jaar 2009 aardappelen aardappelen mais mais
Jaar 2010 mais mais mais mais
Jaar 2011 uien uien aardappelen aardappelen
Jaar 2012 mais mais uien uien
Jaar 2013 mais mais mais mais
Jaar 2014 mais mais mais mais
Jaar 2015 aardappelen aardappelen aardappelen aardappelen
Jaar 2016 mais mais mais mais
Jaar 2017 mais mais mais mais
Jaar 2018 klaver mais mais mais
Jaar 2019 aardappelen aardappelen aardappelen aardappelen

Veldkavel 2:
Gewasrotatie:

5
______________________________________________________________________________
Jaar 2014 Mais
Jaar 2015 Mais
Jaar 2016 Mais
Jaar 2017 Mais
Jaar 2018 Klaver
Jaar 2019 Klaver

BEREGENINGSVERGUNNING:
Er is een beregeningsvergunning verleend voor het navolgende:
- aantal installaties : 1
- capaciteit : 80 m3 per uur.
- aantal putten : 1
Deze put en vergunning kunnen op kosten van de koper verlegd worden.

BEZICHTIGING:
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen.
Mocht u nog vragen hebben, bel of neem rechtstreeks contact op met de makelaar, de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt :
Veldkavel 1 € 7,75 per m2 k.k.
Veldkavel 2 € 6,50 per m2 k.k.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900295
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Ja
Inrichting Gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 9 oktober 2019
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart