Verkocht

Verkocht: Nije Drintse Wei 4, 9243 SE Bakkeveen

Vraagprijs
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht
Perceeloppervlakte 614.743 m²

Beschrijving

Object

Melkveebedrijf, staande en gelegen aan de Nije Drintsewei 4 te Bakkeveen, bestaande uit zeer ruime en goed onderhouden woning, bedrijfsgebouwen met twee melkrobots en grote percelen gras- en maisland, totaal kadastraal groot 63.42.13 hectare met een mogelijkheid ca. 8,9 hectare bij te pachten.
Het bedrijf is ook te koop met een kleinere oppervlakte, vanaf ca. 40 ha.

Omgeving

Bakkeveen (gemeente Opsterland) is een mooi dorp met ongeveer 1900 inwoners. Het dorp ligt vlakbij het drie provinciënpunt van Friesland, Groningen en Drenthe. Een ongewoon stukje Friesland met bos, duinen en heide met daaromheen landelijk gebied.
Bakkeveen heeft een aantal voorzieningen zoals supermarkt, garage-/mechanisatiebedrijf, basisscholen, kerk, horeca, verenigingen, e.d. Er is veel plaats voor plezierig wonen en recreatie.
Even ten zuiden van het dorp ligt het familiebedrijf in een gebied welk ongeveer 100 jaar geleden is ontgonnen. Hier zijn nog verschillende boerenbedrijven actief.
Meer informatie over Bakkeveen vindt u op de site van het dorp.

Omschrijving gebouwen

Hoofdgebouw bestaande uit woongedeelte en bedrijfsgedeelte
Bouwjaar: oorspronkelijk 1927. In 2001 is het woongedeelte uitgebreid en grotendeels gerenoveerd.

Woongedeelte:
Indeling: hal, woonkamer (ca. 11½ x ca. 4 meter) met tuindeuren, woonkeuken (keuken van 1987) met kelder, opkamer ingericht als kantoor, 2 toiletten, bijkeuken, kantine, inpandige garage.
Verdieping: overloop, 6 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en toilet. Er is een dubbele vliering aanwezig met ruime berging.

De constructie van het dak is deels met stalen spanten (2001), en de kap is geïsoleerd.
De woning heeft hardhouten kozijnen en op de benedenverdieping grotendeels thermopane beglazing (enkele zijn voorzien van voorzet-ramen). Op de verdieping is deels enkele beglazing.

De woning wordt verwarmd d.m.v. centrale verwarming (de combiketel is ca. 20 jaar oud) en de gehele begane grond is voorzien van vloerverwarming (inklusief bijkeuken en kantine, behalve kantoor/opkamer en de garage).
De houtkachel in de woonkamer is bij de koop inbegrepen.

Nutsvoorzieningen: gas, water en electriciteit. De woning is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
In de kelder is een voorziening voor aansluiting van een aggregaat.

De woning is zeer ruim met afmetingen van ca. 11½ x 20 meter.

Bedrijfsgedeelte van het hoofdgebouw:
De schuur is ingericht voor jonge kalveren in strohokken en is voorzien van een hooizolder. De schuur is in 2001 gerenoveerd en heeft stalen spanten en een geïsoleerde kap (pannendak).
Verder is er tussen het woongedeelte en het schuurgedeelte een hygiënesluis.
In de schuur staat een nieuwe dieselolietank (2016; 3.000 liter) en een Mezutec broninstallatie (2012).

Afmetingen: ca. 12½ x 14 meter (inklusief hygiënesluis).

Zowel het woongedeelte als het schuurgedeelte zijn goed onderhouden, en voorzien van onderhoudsvrije elementen, zoals kunststof dakgoten en boeidelen.


Ligboxenstal:
Bouwjaar: 1980 en 1994
Type: 1+2 rijige stal met roostervloer
Afmetingen: ca. 60 x 21 meter
Capaciteit: 120 ligboxen voor grootvee
Mestkelders: ca. 1.300 m3

Bouwaard:
Stalen spanten, asbestvrije dakplaten, deels spouwmuren, zijwandventilatie met opblaasbare slurven (Lumitherm) aangesloten op weerstation. Op het dak bevinden zich 130 stuks zonnepanelen (aangelegd in 2012) met een vermogen van ca. 31.200 kWh.
Er is nog een SDE subsidie van ca. € 1.000,- per jaar tot april 2027.

Interieur:
Comfort boxen, deels Paddestoel met koematrassen en deels waterbed, zelfsluitend voerhek (deels Engels en deels Zweeds voerhek), krachtvoerbox, Ovalert tochtdetectiesysteem, koeborstels. Verder is er een kantoor, spoelruimte en de machinekamer.

Er wordt gemolken met twee melkrobots Lely A2 (RVS, bouwjaar 2002). In het tanklokaal is de melkkoeltank van ca. 15.000 liter (2004) met buffervat. Dit buffervat is ideaal, aangezien tijdens het legen van de melkkoeltank door de RMO de robots gewoon door kunnen draaien.
Verder is aanwezig o.a. freheater, voorkoeler en een nieuwe compressor (2014).
Mestsilo en vaste-mestopslag
De kunststof (PE) mestsilo (Wateler) van 2012 met afdekfolie heeft een inhoud van ca. 1.400 m3.

Op het erf zijn 3 betonnen platen met zijwanden aanwezig welke dienst doen voor opslag van vaste mest of voor opslag van bijvoorbeeld bijproducten. Onder deze mestplaten bevindt zich een mestkelder van ca. 225 m3.
Er zijn 2 vaste mestmixers aanwezig.
Kuilvoeropslag
Er zijn twee sleufsilo's: ca. 25 x 9,40 x 1,90 meter (2012) en
ca. 40 x 9,80 x 1,90 meter (2014).
Bovendien zijn er twee kuilplaten van ieder ca. 9 x 60 meter, waarvan één van zuurbestendig asfalt en één van gestort beton / betonplaten.

Silo's
Er is één voersilo van ca. 6 ton, 2 voersilo's van ca. 8 ton en één voersilo van ca. 16 ton. De kunstmestsilo is ca. 10 ton.

Hooiberg
De hooiberg doet thans dienst als werkplaats voor reparatie machines en opslag klein materiaal. De afmetingen zijn ca. 7 x 7 meter.

Werktuigenberging inclusief garage
Deze kapschuur heeft afmetingen van ca. 16 x 11 meter. De goothoogte is ca. 3,25 meter. De wanden zijn van hout op een stenen voet en het dak is van asbest-golfplaten. De garage heeft klinkers als verharding.

Voormalige kippenschuur
Op het erf staan nog de muren met betonplaat van de voormalige kippenschuur. Hier is een mestkelder aanwezig van ca. 225 m3.

Landerijen
Oppervlakte: uitgaande van ca. 1.50.00 hectare erf/ondergrond gebouwen, is er 61.92.13 hectare (kadastrale maat). De gemeten maat is ca. 59,73 ha.
Bij de huiskavel kan op basis van geliberaliseerde pacht (tijdelijke pacht) 8.96.20 ha bij worden gehuurd (gemeten maat 8.59 ha).

Verkaveling: Bij de gebouwen ligt ca. 51.01.23 hectare, waarvan één perceel van 1.88.40 ha aan de overkant van de weg.
Op ca. 2 kilometer afstand aan dezelfde weg liggen twee percelen van respectievelijk 7.34.80 ha en 3.56.10 ha.

Grondsoort: De grondsoort is zandgrond met een goede humeuse teeltaarde. Keileem ligt op de meeste plaatsen 50 cm of dieper.

Ontsluiting: De percelen zijn ontsloten vanaf de openbare weg en via het erf van het melkveebedrijf.

Drainage: Ca. 28 ha is gedraineerd.

EHS: Het perceel aan de overkant van de weg (perceel 629 ter grootte van 1.88.40 ha) ligt in de Ecologische Hoofdstructuur.

Bestemmingsplan
Van toepassing is het Bestemmingsplan Buitengebied Opsterland, vastgesteld d.d. 30 juni 2014.
Het bouwvlak is ca. 2 hectare.

Nb-vergunning
Bij het bedrijf is een Nb-vergunning aanwezig d.d. 20 juni 2014, voor het houden van 200 stuks GVE en 140 stuks jongvee. Het bedrijf ligt tegen het Natura2000 gebied "Bakkeveense Duinen".

Fosfaatrechten
De fosfaatrechten zijn niet bij de koop inbegrepen. Wel kunnen deze tegen nader overeen te komen voorwaarden worden overgenomen.

Betalingsrechten
Het aantal betalingsrechten op de gemeten maat is 59,7 stuks.
De betalingsrechten op de eigendomsgrond zijn bij de koop inbegrepen.

Vee, machines en inventaris
Deze zijn niet bij de koop inbegrepen, maar zijn wel ter overname. Het bedrijf kan desgewenst als going-concern worden overgenomen.

Jachtrecht: het jachtrecht op de gehele kavel is verhuurd.

Ruilverkavelingslasten
Niet van toepassing.

Belastingen en kosten
De Waterschapslasten onbebouwd zijn voor het jaar 2019 € 82,53 per hectare.

Opstalrechten/erfdienstbaarheden
Op het erfperceel staat een Liander transformatorhokje, op eigen grond van Liander. Ten behoeve van de bereikbaarheid heeft Liander een erfdienstbaarheid van weg van en naar de openbare weg. Er mag geen gesloten verharding of beplanting worden aangebracht boven de aanwezige kabels naar het transformatorhokje.

Op perceel 515 en 325 rust een recht van weg ten behoeve van perceel 324 (Staatsbosbeheer) en 326 (woning Mandefjild 4).

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden van de Drentse Wijk ligt langs dit water een schouwpad.

Ten behoeve van de ontsluiting van de bij verkoper resterende kavel van ca. 8.96 hectare (kadastrale nummers 55, 56, 396 en 683) wordt er een erfdienstbaarheid van weg gevestigd op perceel 515, over het bestaande pad.

BTW
Ten aanzien van BTW kunnen in overleg nadere afspraken gemaakt worden.

Vraagprijs, aanvaarding en betaling
Vraagprijs: op aanvraag
Aanvaarding: in overleg
Betaling: in overleg

Kosten koper
Alle op de koop betrekking hebbende kosten zijn voor rekening van de koper. Hierin zijn onder meer begrepen de notariskosten, kadasterkosten, overdrachtbelasting en eventuele BTW.

Kettingbeding
In verband met vrijstelling van overdrachtsbelasting verkregen door de huidige eigenaar, zal hiertoe een kettingbeding in de koopovereenkomst worden opgenomen.

Tevens is er een kettingbeding van toepassing op 26.95.45 hectare ten behoeve van Stichting Beatrix Kinderziekenhuis te Groningen, waarbij een afdracht van € 50,00 per hectare aan de genoemde Stichting gedaan dient te worden. Dit is een eenmalige afdracht bij de juridische levering.
Dit beding dient bij iedere verkoop overgedragen te worden.

Inlichtingen
Voor informatie, bezichtigingen en/of biedingen kunt u zich richten tot de heer E. Turkstra van Agrivesta Turkstra (06-512 60 942).

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68040/17814
Vraagprijs Vraagprijs
Status Verkocht
Laatste wijziging Dinsdag 12 januari 2021
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 61 ha 47 a 43 ca

Kaart