Hoofdfoto.png 2e foto.png 3e foto.png garage.jpg s.jpg f.jpg s2.jpg werkt.jpg Naamloos 2.jpg 1.jpg
Hoofdfoto.png
2e foto.png
3e foto.png
garage.jpg
Verkocht

Verkocht: Vrij gelegen MELKVEEHOUDERIJ bestaande uit luxe woonhuis (219 m²) met dubbele garage (60 m²), ligboxenstal (100 melkkoeien), jongveestal en werktuigenloods op een totale oppervlakte van 50.77.25 ha.

Oude Gilzerbaan 2, 5131 PD Alphen
€ 5.500.000,- k.k.
Type object Melkveehouderijbedrijf
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 507.725 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Vrij gelegen MELKVEEHOUDERIJ – AKKERBOUWBEDRIJF bestaande uit luxe woonhuis (219 m²) met dubbele garage (60 m²), ligboxenstal (100 melkkoeien), jongveestal en werktuigenloods op 36.97.75 ha huiskavel met nabij gelegen veldkavel van 13.79.50 ha, derhalve in totaal 50.77.25 ha. Inclusief Natuurbeschermingswet vergunning!

Indeling

In het buitengebied van ALPHEN (N.Br.) – op een prachtige landelijke locatie – vrij gelegen melkveehouderijbedrijf annex akkerbouwbedrijf, bestaande uit een woonhuis met dubbele garage, ligboxenstal, jongveestal, werktuigenloods en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond in de omgeving met een totale perceeloppervlakte van 50.77.25 hectaren. Het betreft een grote huiskavel met een perceeloppervlakte van 36.97.75 hectaren. Gelegen in een open gebied met voornamelijk (voormalige) melkveehouderijbedrijven. De percelen landbouwgrond zijn momenteel grotendeels in gebruik voor de akkerbouw.

Huiskavel: Oude Gilzerbaan 2 te Alphen: 36.97.75 ha
Veldkavel 1: Rielseweg / Druisdijk te Alphen: 13.79.50 ha
Aantekening kadaster: Zie verkoopbrochure.

Nutsvoorzieningen: aangesloten op: drinkwaterleiding, elektriciteit, propaangastank (in gebruik op basis van huur), drukriolering, telefoon, glasvezelinternet.

Vrijstaand woonhuis met vrijstaande dubbele garage:
• geheel nieuw gebouwd in 2003.
• de inhoud bedraagt circa 800 m³ inclusief de kelder van circa 50 m3.
• oppervlakte woonfunctie in totaal circa 219 m2.
• de oppervlakte van het totale grondvlak van het gebouw is circa 134 m2 (bruto oppervlakte begane grond).
• begane grondvloer van beton, verdiepingsvloer van beton en zoldervloer van hout.
• de geisoleerde spouwmuren (33 centimeter dik) zijn opgetrokken uit bakstenen.
• kapconstructie van stalen spanten en gordingen van hout.
• zadeldak bestaande uit geisoleerde dakplaten en gedekt met gebakken dakpannen (opnieuw verbeterde hollandse).
• kozijnen van hardhout welke zijn voorzien van isolerende beglazing.
• centrale verwarming op propaangas met radiatoren in alle woon- en verblijfsruimten met hoog rendement cv ketel uit 2003.
• begane grondvloer voorzien van tegels met vloerverwarming. Verder ook vloerverwarming in de badkamer en het toilet op de eerste verdieping.
Indeling: zie verkoopbrochure

Vrijstaande garage:
Naast het woonhuis is in 2003 een vrijstaande garage gebouwd met een oppervlakte van circa 60 m2 en een inhoud van circa 285 m3.
Verdere informatie: zie verkoopbrochure.

Ligboxenstal (101 ligboxen + 16 jongveeboxen):
• oorspronkelijk bouwjaar 1993.
• afmetingen ca. 50 m x ca. 25,85 m = oppervlakte circa 1.296 m², goothoogte ca. 3.25 m, nokhoogte ca. 8 m. De mestopslag onder de stal met mixvoorzieningen
omvat circa 2.300 m3 (2 meter diep). De stal is volledig onderkelderd behoudens de melkstal, het tanklokaal en kantoor.
• de stal is 4-rijig (2 + 2).
• groepshokken jongvee.
• de spouwmuren zijn opgetrokken uit baksteen en kalksteen, kopgevels deels stalen damwandprofielplaten, zijmuren half steens van bakstenen.
• het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten (met dakgoten) en dubbelwandig licht doorlatende platen. Het zadeldak ligt op gegalvaniseerde stalen spanten met
staanders en gordingen van hout.
• natuurlijke ventilatie aan de zijkanten met windbreekgaas en open nok met koepel.
• gegalvaniseerde zelfsluitende voerhekken (2003).
• krachtvoercomputer (2003) met 3 voerboxen.
• zwevende boxen (1993) met rubberen matrassen in de boxen.
• de ligboxenstal is voorzien van een betonroostervloer met een oppervlakte van circa 445 m2. Indien men de stal wil aanpassen conform het besluit van de
provincie om ook na 2024 rundvee op deze roosters te houden, moet koper rekening houden met een investering van circa 445 m2 a circa € 150 /m2 =
€ 66.750.
• opgeruwde betonroosters van het jaar 1993.
• melkstal met betegelde wanden en vloer uitgevoerd als 2 x 6 stands visgraat met elektronische melkmeting en automatische afname apparatuur.
• de inrichting van de melkstal dateert van 2003 en voldoet aan de KKM eisen.
• melkkamer met betegelde vloer en 6.000 liter melktank (jaar 2003).
• voorzien van een mestschuif.
• voorzien van grote schuifdeuren in beide kopgevels die bestaan uit hout met damwandprofielplaten.

Opmerking:
De stal is keurig onderhouden en verkeert in een redelijke staat. Het betreft een goede degelijke melkveestal. Sinds 2013 is de stal niet meer in gebruik voor melkkoeien. De stal is ruim voorzien daglichtinval, mooie nokhoogte en indeling, degelijk gebouwd en goed ontsloten aan voor en achterzijde. De grote mestkelder, ruime goothoogte en duurzame bouw maakt dat de stal ook goed functioneel te maken is voor andere doeleinden als het houden van melkvee.

Jongveestal:
• bouwjaar 2003.
• afmetingen ca. 20,8 m x ca. 15 m = oppervlakte circa 312 m², goothoogte ca. 3.25 m, nokhoogte ca. 6 m.
• de deels geïsoleerde spouwmuren zijn opgetrokken uit kalkzandsteen/baksteen en kopgevels deels stalen damwand platen.
• het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten (met dakgoten) en ligt op gegalvaniseerde stalen spanten met vrije overspanning liggend op gordingen van hout.
• natuurlijke ventilatie via luchtinlaatkleppen en open nok met koepel.
• gegalvaniseerde zelfsluitende voerhekken aan een zijde en aan de andere zijde schuin hek.
• zwevende boxen (2003) met rubberen matten in de boxen.
• de jongveestal is voorzien van een beton roostervloer met een totale oppervlakte van circa 95 m2. Indien men de stal wil aanpassen conform het besluit van de
provincie om ook na 2024 rundvee op deze roosters te houden, moet koper rekening houden met een investering van circa 95 m2 a circa € 150 /m2 =
€ 14.250.
• de jongveestal is volledig onderkelderd tot 1,80 diep en de mestopslagruimte is circa 225 m3. De mestkelder is voorzien van mixvoorzieningen.
• betonroosters van het jaar 2003.
• voorzien van een zolder boven de kalverhokken.
• grote schuifdeuren aan in de kopgevel met daarnaast loopdeuren voor het vee. Ook een loopdeur aan de zijkant.
• ontvangstruimte met aanrecht.

Opmerking:
Onderhoudstoestand: goed. Deze stal is goed functioneel ingericht, degelijk en duurzaam gebouwd met volop daglicht.

Werktuigenloods:
• bouwjaar 2003.
• afmetingen ca. 29,2 m x ca. 15 m = oppervlakte circa 438 m², goothoogte ca. 3.25 m, nokhoogte ca. 6 m.
• de spouwmuren zijn opgetrokken uit baksteen en kalkzandsteen.
• het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten, kapconstructie van gegalvaniseerde stalen spanten met vrije overspanning en gordingen van hout.
• de loods is voorzien van een gevlinderde betonvloer.
• voorzien van een werkplaats met halfsteense muren. De werkplaats is enkel bereikbaar middels een loopdeur.
• voorzien van een zolder van hout welke middels een vaste houten trap bereikbaar is.
• aan de kopgevel voorzien van sandwichpanelen schuifdeur.
• aan de zijgevel ook voorzien van schuifdeuren en een loopdeur.

Opmerking:
De loods is goed onderhouden, degelijk gebouwd en multifunctioneel in te zetten.

Diversen
Erfverharding: zie verkoopbrochure.
Kuilvoeropslag: zie verkoopbrochure.

Milieuvergunning: zie verkoopbrochure.

Beregeningsvergunning: zie verkoopbrochure.

Betalingsrechten GLB
De betalingsrechten waren in het kalenderjaar 2020 als volgt vastgesteld qua totaal netto ontvangst:
50,66 rechten met een totale uitkering van € 13.158 derhalve € 259,73 per recht.

Bestemming: zie verkoopbrochure.
Het bouwvlak omvat een opppervlakte van circa 1.30.00 ha, namelijk 100 meter breed en 130 meter diep.

Gewasrotatie: zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

Landbouwgrond: zie verkoopbrochure.

Schouw: zie verkoopbrochure.

BEZICHTIGING
Wilt u dit object bezichtigen of mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer Mr. A.A.H.M. (Arjan) van Heerebeek RT, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of 073 – 217 35 80 of e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.
In verband met Corona kunnen voorlopig enkel de bedrijfsopstallen en gronden worden bezichtigd. Het woonhuis kan niet van binnen worden bekeken.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

VRAAGPRIJS EN OPLEVERING
Koper dient er rekening mee te houden dat het woonhuis met garage en ondergrond, meer concreet het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 662, ter grootte van 0.17.60 ha pas uiterlijk eind 2023 feitelijk zal worden geleverd. Verkoper heeft die tijd nodig voor het bouwen van zijn nieuw woonhuis.
De bedrijfsgebouwen met ondergrond kunnen feitelijk worden geleverd ten tijde van het notarieel transport van de eigendom;

De landbouwgronden worden in het seizoen 2021 nog beteeld door verkoper. Na de oogst zal het verplichte vanggewas worden gezaaid. Op een deel van de gronden wordt Pastinaak geteeld welke mogelijk pas in januari 2021 wordt geoogst. Koper zal zodoende uiterlijk 1 februari 2022 de gronden feitelijk in gebruik kunnen nemen. Voor alle gronden geldt dat het jachtrecht is verhuurd.
De vraagprijs voor de boerderij met 50.77.25 ha (onder-)grond is € 5.500.000 kosten koper;
De vraagprijs van de boerderij op de huiskavel ad 36.97.75 ha is € 4.250.000 kosten koper;
De vraagprijs van de kavel landbouwgrond aan de Rielseweg/Druisdijk ad 13.79.50 ha is € 1.250.000 kosten koper;
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt.
Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900512
Vraagprijs € 5.500.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 12 juli 2021
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1993
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 50 ha 77 a 25 ca
Kadastrale gegevens
Alphen en Riel L 662 Alphen en Riel L 662
Perceeloppervlakte 507.725 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Bedrijfswoning
Type object Vrijstaande woning
Inhoud 800 m³
Perceeloppervlakte 134 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 219 m²
Aantal bouwlagen 2
Aantal kamers 8 (waarvan 4 slaapkamers)
Garage oppervlakte 60 m²

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart