Verkocht

Verkocht: Oudeschouw 2, 8491 MP Akkrum

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht
Perceeloppervlakte 402.100 m²

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden: Een melkveebedrijf gelegen onder Akkrum, bestaande uit een kop-hals-rompboerderij, ligboxenstal, melkstal en tanklokaal, jongveestal/machineberging, ruwvoeropslag, polyester silo’s, overige (erf) verhardingen en landerijen in erfpacht, totaal 61,13,43 ha (waarvan 1,27,90 ha eigendom en 59,85,53 ha erfpacht). Inlichtingen de heer R. (Reitze) Sybesma mob.: 06-51249180.

Omschrijving

Woongedeelte (kop-hals-rompboerderij):
De boerderij is in 1865 gebouwd en in 1998 gerenoveerd. De woning is opgetrokken in steensmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming. De gebruikelijke nutsaansluitingen van gas, water, elektra en riolering zijn aanwezig.

Indeling woongedeelte:
Begane grond: Entree/hal, toilet, woonkamer, woonkeuken, slaapkamer, badkamer opkamer en kelder (de woonkamer en de keuken bevinden zich in de opkamer).
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers (1 slaapkamer in het hals-gedeelte en 4 slaapkamers boven de opkamer).

Bijzonderheden:
- Inhoud ca. 500 m³;
- Woonoppervlakte ca. 150 m²;
- Traditioneel gebouwde woning;
- De begane grond-vloer en de verdiepingsvloer zijn van hout.

Traditioneel bedrijfsgedeelte/schuur:
Dit deel van de boerderij is tevens in 1865 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 22 x 19 meter. De schuur is opgetrokken in steensmuren. Het dak is met dakpannen gedekt, voorzien van houten gebinten met sporenkap. De vloer is deels uitgevoerd in beton en deels onverhard. De schuur is in gebruik als veestalling, berging en algemene opslagruimte.

Bijzonderheden:
- Oppervlakte ca. 418 m²;
- Nokhoogte ca. 10 meter;
- Goothoogte ca. 2,5 meter;
- Fundering op poeren.

Ligboxenstal:
De 0+5 rijïge MDV-stal (Maatlat Duurzame Veehouderij) is in 2011 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 78 x 30 meter en is opgetrokken in prefabplaten waarbij de zijgevels zijn voorzien van windbreekgaas. Het geïsoleerde dak is met sandwichpanelen gedekt en het spantwerk is van staal. De topgevels zijn met damwand bekleed.

Bijzonderheden:
- Capaciteit:
* 165 GVE-boxen;
* 1 separatiehok;
- Nokhoogte ca. 12,0 meter;
- Goothoogte ca. 4,0 meter;
- Mestopslag ca. 4.000 m³;
- Zwevende boxen;
- Zelfsluitend voerhek en keerbuis;
- Roosterschuif;
- Fundering op de kelders.

Melkstal en tanklokaal:
De melkstal betreft een 24 - stands draaicaroussel (eigendom) van 1996. De onderbouw (Alfa Laval) van de melkstal is destijds gebruikt aangeschaft en de opbouw (Sac Senior) is in 2011 nieuw aangeschaft. Automatische afname, koeherkenning en melkgiftregistratie zijn aanwezig. Het tanklokaal is voorzien van een melktank (eigendom) met een inhoud van ca. 10.000 kg.

Jongveestal/machineberging:
De 2+2 rijïge jongveestal is in 1972 gebouwd. De stal heeft een afmeting van ca. 35 x 25 meter en is opgetrokken in gemetselde gevels. Het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout. Het andere deel van de stal (de helft) is in gebruik als machineberging/ algemene opslagruimte.

Bijzonderheden:
Capaciteit:
* 60 JVE-boxen;
- Nokhoogte ca. 6 meter;
- Goothoogte ca. 2 meter;
- Mestopslag ca. 350 m³ (overige is vlakke vloer met mestschuif);
- R-boxen;
- Roosterschuif.

Overig:
- Vaste mestopslagplaats;
- Polyester voersilo’s, totaal inhoud ca. 18 ton;
- Polyester kunstmestsilo, inhoud ca. 12 ton;
- Erfverhardingen (van 1980) bestaande uit prefabplaten.

Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel rondom de opstallen (39,93,10 ha erfpacht en ca. 0,27,90 ha eigendom) en tevens als kavel aan de overkant van de weg (19,92,43 ha erfpacht). Deze oppervlakte is exclusief de erf en ondergrond welke toebehoren aan de opstallen van in totaal 1,00,00 ha. De grondsoort betreft een (zware) kleigrond met een voldoende aanwezige teelaardelaag. De landerijen in de huiskavel zijn geheel gedraineerd en de landerijen aan de overkant van de weg zijn deels gedraineerd. De ontsluiting vindt plaats via het bedrijfserf, de openbare weg, een kavelpad en een onverhard pad.

Erfpacht ASR Dutch Farmland Custodian B.V. 59,85,53 ha:
Het contract eindigt 15 december 2045.
De actuele canon bedraagt thans € 44.532,- in totaal (per jaar), € 744,- per ha.
De canon dient per ieder kalenderjaar vooruit te worden betaald in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen telkens voor 1 mei en voor 1 november van ieder jaar.
Indexering van de canon vindt jaarlijks per 1 mei plaats op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de CPI “Consumentenprijsindex Alle Huishoudens” zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De canon zal nooit lager zijn dan de canon bij aanvang van de overeenkomst van respectievelijk € 724,50 per ha (voor het land gelegen in de huiskavel) en € 669,38 per ha (voor het land gelegen aan de overkant van de weg).

Bestemmingsplan:

Melkveebedrijf, Oudeschouw 2 - Akkrum:

Erfperceel:
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied 2008 van de gemeente Boarnsterhim (thans Heerenveen) vastgesteld op 22 december 2010, heeft de locatie de bestemming “Agrarisch gebied” met de aanduiding “Gaaf gebied”.

Landerijen:
De landerijen hebben de bestemming “Agrarisch gebied” met deels de aanduiding “Gaaf gebied”, “Archeologisch waardevol gebied”, Hoogspanningsleiding” en “Gasleiding”.

Wij adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Heerenveen, Crackstraat 2, 8441 ES, Heerenveen, tel: 0513 – 617 617, e-mail: info@gemeenteheerenveen.nl of via www.heerenveen.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning: Voor de locatie is een NB-vergunning verleend voor 170 stuks melk- en kalfkoeien (categorie A 1.100) en voor 110 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A 3.100).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reitze) Sybesma (06-51249180) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/24597
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Dinsdag 3 mei 2022
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 40 ha 21 a

Kaart