20210417_103249.jpg 20210417_103320.jpg 20210417_103541.jpg 20210417_103341.jpg 20210417_103034.jpg
20210417_103249.jpg
20210417_103320.jpg
20210417_103541.jpg
20210417_103341.jpg
Verkocht

Verkocht: Kleiweg 12, 9831 PL Aduard

€ 399.000,- k.k.
Type object ALV overig
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 13.435 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Moderne Stal /Loods en bouwkavel voor een te bouwen bedrijfswoning staande en gelegen aan de Kleiweg 12 te Aduard, Groningen.
Totaal groot 1.34.35 hectare (13.435 m2)

Prijs € 399.000,- kosten koper, aanvaarding in overleg.

ALGEMEEN:
Thans doet zich de unieke gelegenheid voor om in het Groningse Aduard een recente stal met bijbehorende bouwkavel ten behoeve van een woonhuis te kopen.
De stal, bouwjaar 2011, is momenteel in gebruik als opslag loods, maar leent zich uitstekend voor de inrichting van bijvoorbeeld een melkveestal. In december 2011 is een melding gedaan inzake het Besluit landbouw Milieubeheer voor het houden van 190 stuks melkvee en 100 schapen in een vrijloopstalsysteem.
De aanwezigheid van een bouwvlak, inclusief vergunning voor de bouw van een bedrijfswoning in combinatie met +/- 1,3 hectare grond, maken dit tot een uniek object.

Aduard is een dorp met een scala van voorzieningen. Er is een dorpshuis (De Meeden) met daarin een sporthal en de openbare bibliotheek. Daarnaast is er een sportpark met een drafbaan, voetbalvelden en een tenniscomplex. Aduard heeft verder een basisschool en een basispakket aan winkels (supermarkt, bakkerij, slagerij, groentezaak). De universiteitsstad Groningen is nabij gelegen en goed bereikbaar.

Adres: Kleiweg 12, 3891 PL Aduard
Kadastrale aanduiding: Aduard F 894

De totale grootte van het aangebodene bedraagt 1.34.35 hectare (13.435 m2).

Het geheel bestaat uit:
* Moderne stal uit 2011
* Bouwrijpe bouwkavel, 500 m2, voor bedrijfswoning.
* 1,3 ha eigen grond.

OMSCHRIJVING:
Stal/opslagloods

Bouwjaar: 2011
Afmetingen: 80 m1 x 30 m1 = 2400 m2
Fundering : Betonnen poeren
Bouwaard : Asbestvrije golfplaten, isolatielichtplaten, sandwichpanelen, stalen spanten met vrije overspanning, ventilatienok, voor- en achtergevel voorzien van damwandplaten en totaal 5 schuifdeuren.
Goothoogte: circa 4,00 m
Nokhoogte : circa 10,00 m
Onderhoud: Recent gebouwd.
Bijzonderheden: Er ligt een elektriciteitsaansluiting naar de locatie van 3 x 80 ampère.

Bouwkavel:
Voor de stal bestaat de mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning met verbinding naar de stal. Zie bijgaande tekening. Bouwen mag conform de bepalingen in het bestemmingsplan binnen het daarvoor bestemde bouwvlak, waarbij de goothoogte maximaal 5.5 meter en de bouwhoogte 9 meter bedraagt.

KADASTRALE OMSCHRIJVING EN -BIJZONDERHEDEN:
Kadastrale gemeente Aduard, sectie F, nummer 894. Groot 13.435 m².

Er zijn geen zakelijke en publiekrechtelijke beperkingen bekend in de landelijke voorziening WKPB en de basis registratie kadaster.
bron: Kadaster

BIJZONDERHEDEN:
Bestemmingsplan;
Blijkens het vigerende bestemmingsplan van de gemeente Westerkwartier heeft het geheel een agrarische
bestemming met dubbelbestemming Waarde - Archeologie 5 en dubbelbestemming Waarde - Landschap.

Ontsluiting:
De ontsluiting van het perceel vindt plaats zoals ter plaatse blijkt. Er ligt een toegangspad van en naar de Kleiweg, welke over eigendommen van derden loopt.

Overig:
Waterschapslasten: conform hetgeen in de regio gebruikelijk
Nutsvoorzieningen: Het object is niet aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel, doch op IBA en heeft geen aansluiting op CAI. Geen aardgasaansluiting. 3 x 80 A elektriciteitsaansluiting.

Asbest: Voor zover verkoper bekend is er geen sprake van asbesthoudende materialen.

Schone grond: De kavels zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor haar rekening een bodemonderzoek te laten uitvoeren.

* Vraagprijs: € 399.000,-, kosten koper;
* Aanvaarding: in overleg;
* Verrekening zakelijke lasten: transportdatum;
* Bezichtiging: uitsluitend op afspraak;
* Er rusten de gebruikelijke waterschapslasten op de percelen en opstallen;
* Het bedrijf is, voor zover bekend, niet gelegen in een gebied, welke is aangewezen in het kader van de Habitat-, Vogelrichtlijn en/of Natuurbeschermingswet o.i.d.;
* Het jachtrecht is verhuurd;
* Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notaris- en hypotheekkosten, eventuele btw, inschrijvingskosten openbare registers en de hierop van toepassing zijnde btw, uitmeten kadaster en de overdrachtsbelasting;
* Alle overige relevante bijlagen/gegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar;
* Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

Voor nadere inlichtingen en/of voor een afspraak voor een bezichtiging, kunt u contact opnemen met:
De heer Jakko Bregman, telefoonnummer 06-20014522.

Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in o.a. het bestemmingsplan, eventueel milieuvergunning, evenals de bouwkundige staat van het object.
Adres gemeentehuis: Gemeente Westerkwartier, Hooiweg 9, te Zuidhorn, correspondentie adres Postbus 100, 9801 AJ te Leek, telefoon 14 0594 of e-mail

Algemeen
Voorgaande informatie is naar onze mening uit betrouwbare bron afkomstig. De Dijken Agrarische Makelaardij BV aanvaart geen aansprakelijkheid voor de juistheid hiervan. Deze informatie is geen aanbieding in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot onderhandelen. Deze informatie wordt aan meerdere gegadigden verstrekt.

Voor meer informatie en/of maken van een afspraak voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met:

De Dijken Agrarische Makelaardij BV
Contactpersoon: Jakko Bregman
Agriport 32 A
1775 TB Middenmeer
telefoon 06-20014522

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00030
Vraagprijs € 399.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 3 februari 2022
Bouw
Type object ALV overig
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 2011
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha 34 a 35 ca
Kadastrale gegevens
Aduard F 894 Aduard F 894
Perceeloppervlakte 13.435 m²
Omvang Geheel perceel

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart