Verkocht

Verkocht: Hoofdweg 46, 9942 PE 't Waar

Prijs op aanvraag
Type object Akkerbouwbedrijf
Status Verkocht
Perceeloppervlakte 180.203 m²

Beschrijving

Agrivesta Houtman (06-53295975) biedt namens opdrachtgever te koop aan het akkerbouwbedrijf aan de Hoofdweg 46, 9942 PE ’t Waar, bestaande uit erf en opstallen alsmede in totaal circa 54.04.16 hectare grond.

Het bedrijf ligt in het gebied Oldambt van de provincie Groningen.

Het bedrijf is in 2 blokken te beschrijven:

1. 18.02.03 ha met erf en gebouwen Hoofdweg 46:

Huiskavel met te renoveren woongedeelte en ruime schuren. Het woongedeelte van de boerderij is geheel op de begane grond gevestigd en dateert oorspronkelijk rond 1913. De woning is al meerdere jaren niet meer bewoond en verkeert in authentiek staat. In 2021 en 2022 zijn de ramen en de kozijnen vervangen en voorzien van HR++ spouwglas. Toen is ook het dak van een nieuw dakbeschot voorzien en is de zolder vernieuwd. Het woonoppervlak, exclusief de kelder, is thans circa 63 m2 en kan eenvoudig worden uitgebreid de schuur in. Er is een stroomaansluiting en er ligt een internetkabel tot aan de buitengevel. Er zijn geen aansluitingen op gas en riolering.

Het achterhuis van de boerderij is oorspronkelijk eveneens rond 1913 gebouwd en opgetrokken middels houten gebinten, gemetselde muren en met asbesthoudende golfplaten als dakbedekking. De schuur meet circa 1.270 m2. De achtergevel is rond 1972 opnieuw opgemetseld. De vloer is deels onverhard.
Inpandig zijn ondermeer een werkplaats met kantoortje, en 5 metalen graansilo’s met graandroger en een stortput. De bedrijfsdeur (houten schuifdeuren) in de achtergevel meet circa 5 meter breedte bij 4,1 meter hoogte.

Naast de boerderij is in 2002 een stroloods gebouwd van circa 25 bij 40 meter. De gevels hebben een gemetselde voet op een betonnen ringbalk, met daarboven damwandbeplating.
Inpandig een metalen constructie met vrije overspanning, waarop het dak bedekt met asbestvrije golfplaten. De vloer is onverhard. In de beide eindgevels bevindt zich een sectionaal deur van circa 6 meter breedte en 5 meter hoogte.

Op het erf staat verder nog een in 1888 gebouwde bijschuur. Deze heeft een houten gebinten constructie, halfsteens muren met beertjes en het dak is bedekt met pannen op restanten dakleer. Deze schuur meet circa 20 bij 35 meter en heeft een onverharde vloer. De bedrijfsdeur bestaat uit houten draaideuren van in totaal circa 3,8 meter breedte en circa 3,7 meter hoogte.

Aan het erf en de ondergrond van de gebouwen en de verhardingen is in totaal circa 0,7 ha toe te schrijven.

Het vigerend gemeentelijk bestemmingsplan geeft onder en rond de gebouwen een ingetekend vlak van circa 1,02 ha met de Enkelbestemming “Agrarisch – Bedrijf” en meerdere Dubbelbestemmingen waaronder “Waarde – Open gebied”. Er zijn twee bouwvlakken ingetekend: één direct onder het hoofdgebouw plus de naast staande stroloods, en één direct onder de vrijstaande bijschuur. Het hoofdgebouw staat aangeduid als Karakteristiek.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de site van Ruimtelijke Plannen.

De landbouwgrond en het erf staan op één kadastraal perceel, zijnde Gemeente Nieuwolda, sectie H nummer 775, kadastraal groot 18.02.03 ha. Derhalve ligt aan het huidig erf van circa 0.70.00 ha, circa 17.32.03 ha cultuurgrond. Een circa 15 are hiervan is momenteel als ondergrond van het fietspad Evert’s Loantje in gebruik, wat nog met de Gemeente Oldambt dient te worden geregeld.
Het is één perceel zonder binnensloten. De kleigrond is ruim 35 jaar geleden gedraineerd (op circa 13 meter h.o.h.). De grondanalyse uit 2019 geeft een gemiddelde afslibbaarheid van circa 57%.

De laatste jaren zijn granen en suikerbieten verbouwd. Bij de overheid staat de grond aangeduid als lichte klei met de laatste jaren een gemeten maat van 17,02 ha in totaal.

De gemeentelijke bestemming van de grond is Enkelbestemming “Agrarisch met waarden”, Dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4” en Gebiedsaanduiding “Overige zone – wegdorpenlandschap”. Voor meer informatie zie de site van Ruimtelijke Plannen.

2. 36.02.13 ha tussen de Pastorieweg en de Zijdwende

Eén blok kleigrond met rechthoekige vorm en zonder binnen sloot. Kadastraal bekend Gemeente Scheemda, sectie M, nummer 213, groot 36.02.13 ha. De grond is geheel gedraineerd; direct langs de Pastorieweg op 5 meter h.o.h. (de laatste drains zijn in 2020 gelegd) en voor het overige op 10 meter h.o.h. (in 2010 en in 2011 aangelegd).
De grondanalyse uit 2019 geeft een gemiddelde afslibbaarheid van circa 50%.

De laatste jaren zijn granen verbouwd. Bij de overheid staat de grond aangeduid als zware klei met een strook langs de Pastorieweg van lichte klei. De laatste jaren is een gemeten maat van 35,93 ha aangehouden.

De grond heeft gemeentelijk de Enkelbestemming “Agrarisch met waarden”, Dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4” en Gebiedsaanduiding “Overige zone – dijkenlandschap”. Voor meer informatie zie de site van Ruimtelijke Plannen.

Bij het bedrijf worden 274 LLB’s (teeltzone 2) aangeboden.

Voor informatie en biedingen kunt u zich richten tot de heer H.J. Houtman van
Agrivesta Houtman, telefoon mobiel (06) 532 95 975

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68041/29341
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 12 mei 2023
Bouw
Type object Akkerbouwbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 18 ha 2 a 3 ca

Kaart